Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan vurdere og dokumentere et oppdrag

Etterarbeidet i en medieproduksjon handler om å vurdere kvaliteten og dokumentere arbeidsprosessen. Her får du tips til sluttfasen i et oppdrag.
En gjeng unge voksne smiler og gir hverandre en "high five" over arbeidsbordet. Foto.

Venn deg til å tenke kvalitetssikring gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig produksjon. Innspill fra andre underveis vil være med på å sikre kvaliteten.

Evaluer arbeidet underveis

Å se gjennom andres arbeid og gi konstruktiv kritikk er vanlig praksis i mediebransjen. Vis derfor arbeidet ditt til én eller flere mens du arbeider, og når du føler at du nærmer deg et resultat. Hvordan er responsen? Øving, prøving og feiling vil gjøre deg til en bedre medieprodusent!

Når du har justert arbeidet etter innspill fra andre, kan du sende utkastet til oppdragsgiver. Vær forberedt på at du må gjøre flere endringer på arbeidet ditt etter at oppdragsgiver har sett på det. Det er god praksis for å sikre kvaliteten på arbeidet at dere lager flere versjoner før dere ferdigstiller prosjektet. Diskuter for eksempel: Fungerer kommunikasjonen? Er det riktig bruk av lyd, virkemidler og farger? Treffer det målgruppa?

I denne fasen kan det også være lurt å holde en testvisning for målgruppa, eller teste arbeidet på andre som kan gi nyttige innspill på innholdet. Vurderingen kan dere strukturere etter Berit Hedemanns metode "sokratisk evaluering".

Prøv metoden "sokratisk evaluering" (i grupper)

Berit Hedemann utviklet metoden da hun jobbet med radiodokumentarer i NRK.

 1. Lag en gruppe og be dem se på arbeidet i stillhet mens de noterer opplevelser. (Blir jeg berørt, klarer jeg å følge med, forstår jeg budskapet?)

 2. La gruppa dele opplevelsene. Hva er likt, ulikt? (Start med det som var bra.)

 3. Har alle en felles forståelse av hva som er budskapet, og hvem som er målgruppa?

 4. Til slutt forteller du gruppa om valg av målgruppe og tankene bak produksjonen.

 5. Hva tenker du om arbeidet ditt nå? Har evalueringen gitt deg ny innsikt? Juster produksjonen din hvis nødvendig.

Kilde: Handgaard, Brynjulf (2020). Historiefortelling på digitale plattformer. Cappelen Damm Akademisk.

Hender på tastaturet til en laptop. På skjermen ser vi utkastet til et manus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Husk dokumentasjonen

Bruk dokumentasjon for å vise hva du har tenkt underveis i oppdraget, og for å dokumentere det ferdige resultatet. Dette er spesielt viktig når vi arbeider for andre eller i team eller prosjekter. Hvis du har opplevd endringer eller avvik fra den opprinnelige planen, er det lurt å få med dette i dokumentasjonen. Du lærer av å prøve, feile og erfare!

Når du senere skal ut i arbeidslivet, vil dokumentasjonen være nyttig å vise til når du skal søke jobb.

Ulike måter å dokumentere prosjekter og prosesser på:

 • Du kan skrive logg.

 • Du kan skrive prosjektrapport.

 • Du kan gjøre videoopptak.

 • Du kan ta bilder og/eller skjermbilder.

 • Du kan legge ved produkter/skisser du har produsert.

Kombiner gjerne flere dokumentasjonstyper når du dokumenterer arbeidet ditt.

Vurder det ferdige arbeidet

Når oppdraget er utført, er det smart å sette av tid til evaluering. Den kan du, og eventuelt oppdragsgiveren din, lære av til neste gang. Nå vil du ha stor glede av en grundig dokumentasjon av prosessen.

Å vurdere arbeid handler ikke om å sette en riktig karakter eller gi terningkast. Vurdering handler om å finne ut hvorfor noe fungerer – eller ikke. Du kan vurdere ditt eget arbeid selv, eller la andre delta i evalueringen.

Her er noen forslag til spørsmål du kan stille i vurderingen:

 • Ble produksjonen gjennomført slik du hadde tenkt? Hvorfor, hvorfor ikke?

 • Hva kunne du ha gjort annerledes?

 • Var valget av produkt(er) riktig? Hvorfor, hvorfor ikke?

 • Traff du målgruppa? (Her vil en liten markedsundersøkelse blant den tenkte målgruppa gi deg noen svar.)

 • Hva har du lært av dette arbeidet som du kan bruke i andre sammenhenger?

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 14.10.2021

Læringsressurser

Utforskende produksjon for oppdragsgiver