Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tyveri eller kunst i filmen "Obey Giant"

Her skal du fra et opphavsrettslig perspektiv vurdere måten gatekunstneren Shepard Fairey har gjenskapt et Barack Obama-bilde på.

Oppgaver

 1. Repeter: Hva er opphavsrett, åndsverkloven og Creative Commons?

 2. Se dokumentarfilmen Obey Giant om den amerikanske gatekunstneren Shepard Fairey. Dersom du ikke har mulighet til å se hele filmen, kan du spole fram til 00:40 og se ti minutter av den. Da får du med deg det viktigste.

 3. Hvorfor fikk kunstneren Shepard Fairey problemer med opphavsretten da han lagde HOPE-plakaten av Barack Obama?

 4. Hvilke opphavsrettslige og etiske vurderinger burde han ha gjort seg i forkant?

 5. Hva forteller disse utsagnene fra filmen om eksisterende holdninger til Faireys kunst?

  • "Han gjenoppfant det politiske bildet."

  • "Han er berømt for plagiat."

  • "Han er et geni!"

  • "Han anser klipp og lim som kunst."

 6. Reflekter: Hvor går grensen mellom det å la seg inspirere og det å kopiere eller plagiere på en måte som utnytter andres åndsverk? I hvilke sammenhenger mener du vi kan ha rett til å gjenbruke materiale fra andre?

 7. Drøft denne påstanden: "Den kunstneriske friheten begrenses hvis vi bare kan bruke lisensierte, delbare bilder."

Kort om HOPE-plakaten av Barack Obama

Shepard Faireys plakat med tegning av Barack Obama og ordet HOPE. Illustrasjon.

Portrettet som Shepard Fairey hadde gjenbrukt i plakaten sin, var tatt av Mannie Garcia, en fotograf hos det amerikanske nyhetsbyrået Assosiated Press (AP). Nyhetsbyrået mente Fairey hadde brukt bildet uten lov, og dermed ble det juridisk kamp om opphavsretten til bildet og kunstverket. Kampen tok mange år og resulterte i advokatregninger på over 15 millioner dollar. Ironisk nok kom Fairey og Garcia selv til enighet over en lunsj.

Relatert innhold

Er gatekunstneren Shepard Fairey vår tids Warhol, eller er han kun en vandalist som plagierer andres kunst?

Vi lever i en digital tidsalder der det er enkelt å kopiere åndsverk som andre har lagd. Derfor er det viktig å kjenne til lover og regler.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 14.01.2022

Læringsressurser

Opphavsrett