Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til sentrale filmer og filmprodusenter fra ulike epoker i norsk filmhistorie
  • kunne presentere en sentral film fra norsk filmhistorie for andre
  • forstå hvordan filmer avspeiler tidsånd og tematikk i den tidsperioden de blir til
  • kunne gjøre rede for hvordan filmene gjenspeiler samfunnets syn på kjønnsroller og samliv