Hopp til innhold

Fagstoff

Nasjonale skolekonkurranser

Mange finner motivasjon i å delta i konkurranser. Kanskje du finner en som passer for deg? På denne siden har vi samlet informasjon fra arrangørene av nasjonale skolekonkurranser.
Gullmedalje med to stjerner og påskriften "Winner". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder som gjennomføres digitalt ute på skolene og en finale som holdes ved NTNU i Trondheim. Om du gjør det godt i Abelkonkurransen, kan du bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser i matematikk.

Matematikksenteret

Matematikksenteret: Bli med i Abelkonkurransen

Amandus UNG

Liker du å lage film? Sitter du inne med historier du bare må få ut? Har du lyst til å vise frem noe du har laget eller bare lære mer om faget?
[...]
Amandus UNG er det vi kaller konkurransen og festivalprogrammet for dem mellom 16 og 20 år.

Amandus

Leveringsfrist: 1. februar

Amandus: Amandus UNG

DeathTrip

DeathTrip er et landsomfattende prosjekt hvor elever fra videregående skoler engasjeres til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring.

Ung i trafikken

Leveringsfrist: 30. mars

Ung i trafikken: DeathTrip

Den europeiske statistikkonkurransen

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen. Målet er også å vise elever hvilken rolle statistikk spiller i ulike sammenhenger i samfunnet. Å forstå, tolke og bruke statistikk er relevant i mange fag.

Statistisk sentralbyrå

 • Påmelding/registrering fram til midten av januar

 • Første oppgave i siste del av januar

 • Andre oppgave i februar

 • Annonsering av norske finalister i slutten av mars

 • Den europeiske delen (tredje oppgave) starter i slutten av mars

 • Frist for internasjonal oppgave i slutten av april

 • Digital europeisk premieseremoni i midten av juni

Litt meir om oppgåvene

Den første oppgaven består av 30 spørsmål om statistikk. Spørsmålene tar for seg statistiske begreper, grafiske framstillinger og sannsynlighetsregning, og man skal finne statistikk på ssb.no og andre europeiske nettsider.

Valgstatistikk er temaet for den andre oppgaven. [...]

Den tredje oppgaven er den europeiske finalen. Her skal elevene produsere en video om et bestemt tema knyttet til statistikk som er felles for hele Europa.

Statistisk sentralbyrå

Fritt Ord-konkurransen

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever utformer bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Temaet for året 2021/22 er ytringsfrihet og hvorfor vi trenger unge stemmer i samfunnsdebatten. Det kan leveres tekster og medieproduksjoner.
[...]
Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne.

Fritt Ord

Leveringsfrist: 15. mars

Fritt Ord: Fritt Ord-konkurransen

Historiekonkurransen "Min familie i historien"

Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen tid? Eller hvordan det var å vokse opp i et samfunn der de materielle kårene var mye dårligere enn i dag? Kanskje har du foreldre eller besteforeldre som har opplevd krig eller store omveltninger? Hvilke muligheter og begrensninger hadde mennesker i fortida? Handlet og tenkte de annerledes enn oss? I denne historiekonkurransen er det slike forhold du kan studere.

Den norske historiske forening

 • Påmelding av lærar i midten av september

 • Lærarkurs i slutten av oktober

 • Frist for innlevering av elevarbeid i slutten av mars

Den norske historiske forening: Historiekonkurransen "Min familie i historien"

Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Deltagelse er gratis, og elevene får oppfølging fra etablerte forskere underveis.

Holbergprisen

Søknadsfrist: 1. oktober

Holbergprisen: Holberg i skolen

International Language Competition

International Language Competition (ILC) er en språk- og kulturkonkurranse i moderne språk for ungdomsskoler og videregående skoler.
[...]
Vårt primære formål er å oppmuntre ungdommer til videre språkstudier. Vi vil også at ungdommer får økt interesse for å skaffe seg kunnskap om kulturelle aspekter, historie og generelle relevante sosiale forhold i de landene hvor målspråket snakkes.

International Language Competition

International Language Competition Norge: Internation Language Competition Norge

Ettminuttsfilm UNG (Minimalen)

Ettminuttsfilm UNG er ein aldersbestemd konkurranse (14–19 år) for norske kortfilmar under eitt minutt.

Minimalen er en årlig, uavhengig kortfilmbegivenhet som dekker nye produksjoner fra Norge, Norden og resten av verden, så vel som retrospektiver.

Minimalen Kortfilmfestival

Leveringsfrist: 1. oktober

Minimalen Kortfilmfestival: Du inviteres til å delta!

Ta ordet!

Ta ordet! gjør de unges stemme til en selvsagt del av den offentlige samtalen. Den nasjonale talekonkurransen gir elever fra videregående skoler selvtillit til å ytre seg og en tro på at det de har å si er viktig. Slik blir de aktive medborgere i samfunnet de er en del av, og slik kan de også være i stand til å endre det.

Ta ordet!

 • Påmelding: 1.mai

 • Lærarkurs: midten av august

 • Skulevinnar blir meldt inn 18. oktober

 • Workshop skulevinnarar: siste veke i oktober

 • Finale: midten av desember på Universitetet i Bergen

Ta ordet!: Ta ordet!

Unge forskere

Gjennomfør et forskningsprosjekt om et tema du velger selv. [...] Etter fristen velger en jury ut finalister som får delta i en nasjonal finale i Oslo.

Forskningsrådet

 • Påmelding: 15. januar

 • Frist for innsending: 1. februar

Forskningsrådet: Delta i Unge forskere

Meisterskap for ungdomsbedrifter

Det å delta på mesterskap for ungdomsbedrifter er morsomt og lærerikt. Her kan dere presentere bedriften og produktene deres, og delta i ulike konkurranser. Ungt Entreprenørskap arrangerer Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift i februar–mars i alle fylker.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap: Mesterskap

Yrkeskonkurransar NM og EM (WorldSkills)

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Yrkeskonkurranser er et viktig virkemiddel.

WorldSkills Norway

WorldSkills Norway: Konkurranser

Kjelder

Amandus (u.å.). Amandus UNG. Hentet 19. august 2021 fra https://amandusfestivalen.no/filmskaper/ung/

Den norske historiske forening (u.å.). Historiekonkurransen "Min familie i historien". Hentet 19. august 2021 fra http://www.historiekonkurransen.no/

Forskningsrådet (u.å.). Delta i Unge forskere. Hentet 19. august 2021 fra https://www.forskningsradet.no/unge-forskere/delta/

Fritt Ord (2020, 27. august). 22. juli som tema i Fritt Ord-konkurransen.
https://frittord.no/nb/aktuelt/22-juli-som-tema-i-fritt-ord-konkurransen

Fritt Ord (u.å.). Fritt Ord!-konkurransen for videregående skole. Hentet 19. august 2021 fra https://frittord.no/nb/prosjekter/ungdom-og-studenter/fritt-ord-konkurransen-for-videregaende-skole

Holbergprisen (u.å.). Holbergprisen i skolen. Hentet 19. august 2021 fra https://holbergprisen.no/nb/holbergprisen-i-skolen/holbergprisen-i-skolen

International Language Competition Norge (u.å.). International Language Competition Norge. Hentet 19. august 2021 fra https://ilcompetition.com/

Matematikksenteret (u.å.). Bli med i Abelkonkurransen. Hentet 19. august 2021 fra https://www.matematikksenteret.no/abelkonkurransen

Minimalen Kortfilmfestival (u.å.). Konkurransen EMU: Ettminuttsfilm UNG. Hentet 19. august 2021 fra https://www.minimalen.com/sider/no.php?a=omemu

Minimalen Kortfilmfestival (u.å.). Om Minimalen Kortfilmfestival. Hentet 19. august 2021 fra https://www.minimalen.com/sider/no.php?a=ommini

Statistisk sentralbyrå (2021, 31. mai). Den europeiske statistikkonkurransen 2021. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/den-europeiske-statistikkonkurransen-2021

Statistisk sentralbyrå (2021, 7. januar). Statistikkonkurranse for skoleelever. https://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/statistikkonkurranse-for-skoleelever

Ta ordet! (u.å.). Om konkurransen. Hentet 19. august 2021 fra https://www.taordet.no/om-ta-ordet

Ung i trafikken (u.å.). DeathTrip. Hentet 19. august 2021 fra https://ungitrafikken.no/deathtrip/

Ungt Entreprenørskap (u.å.). Mesterskap. Hentet 19. august 2021 fra https://ungdomsbedrift.no/UEUB/Utvikling-drift/Mesterskap

WorldSkills Norway (u.å.). Om WorldSkills Norway. Hentet 19. august 2021 fra https://www.worldskills.no/om-worldskills-norway/

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 03.02.2021

Læringsressurser

Læring i mediefag