Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan analysere et nettsted?

Analysen av et nettsted er et systematisk arbeid for å avdekke hvordan innhold, design, struktur og navigasjon utgjør kommunikasjonen til og formålet for nettstedet.

Kvinne som tenker. Grafisk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor analysere nettsteder?

Det fins god kommunikasjon, dårlig kommunikasjon, kommunikasjon som gir seg ut for å være noe annet enn det er, og det fins kommunikasjon som ikke fungerer.

Å analysere et medieuttrykk handler om å studere hvordan uttrykket er satt sammen. Ved å undersøke elementer som utgjør medieuttrykket og finne ut hvilken funksjon disse har for helhetsinntrykket, får du en dypere forståelse for hvordan kommunikasjonen fungerer.

Når du analyserer et nettsted, går du i dybden for å forstå hvordan innhold, struktur, design og navigasjon fungerer sammen, og du vil kunne bedømme kvaliteten på kommunikasjonen til nettstedet. Det blir også enklere å være kritisk til nettsteder du bruker senere, og du vil kunne lage egne nettsider som fungerer bedre enn om du ikke hadde gjort en nettstedsanalyse.

Er du riktig engasjert og interessert, kan du gjerne avdekke utilsiktede sider ved kommunikasjonen og også kunne si noe om hvilken rolle og funksjon nettstedet har, sett i et større perspektiv.

Slik analyserer du et nettsted:

 1. Få oversikt over kommunikasjonssituasjonen.
  Du kan bruke en av prosessmodellene for kommunikasjon.

 2. Bruk og beskriv innhold, design, struktur og navigasjon på en nettside.
  Innhold: bilder, tekst, video, lyd, quiz osv.
  Design: farger, fonter, bruk av symboler, layout osv.
  Struktur: overordnet organisering av innholdet.
  Navigasjon: Hvordan du bruker og beveger deg gjennom nettstedet.
  Tips 1: Det kan være nyttig å lage skisser av for eksempel struktur og layout for å supplere skriftlige beskrivelser.
  Tips 2: Det kan også være nødvendig å støtte seg på bildeanalyse og/eller analyse av dramaturgi, eller vise til fortellerteknikker, avhengig av hva som kjennetegner nettstedet.

 3. Vurder kommunikasjonen til nettstedet som et resultat av hvordan innhold, design, struktur og navigasjon henger sammen.
  Dersom du gjør en grundig jobb under punkt 2, vil erfaringene dine derfra kunne oppsummeres her. Husk at øvelse gjør mester. Det gjelder også når du skal undersøke og beskrive medieuttrykk.
 4. Til fordypning: Vil du gå videre og enda dypere inn i analysen, kan du trekke inn begreper fra retorikken. Retorikken vil hjelpe deg med å avdekke verdier og ståsteder i kommunikasjonen og se på nettstedet i et samfunnsperspektiv.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 25.04.2018

Læringsressurser

Brukeropplevelse og produksjon for nett