Hopp til innhold

Fagstoff

Konvensjoner for nettdesign

Det fins uskrevne retningslinjer og mønstre for hvordan brukeropplevelsen blir designet. Slike konvensjoner gjelder både navigasjon, struktur og innholdsorganisering.
Mann ser på nettside på PC. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konvensjoner er uskrevne regler og mønstre for hvordan noe skal være. Det betyr at det er det vanlige, noe som brukeren forventer. Du kan kanskje huske at du allerede har vært borti at det fins konvensjoner for alle sjangre innen mediekommunikasjon. Det engelske ordet som blir brukt av dem som jobber med nettutvikling i bransjen, er design patterns. På norsk bruker vi begrepet designmønstre.

En minioversikt over konvensjoner

Navigasjon

 • Som regel vil logoen eller tittelen øverst til venstre på en side føre brukeren til hjemsiden.
 • Lenker som står i teksten, er ofte understreket og/eller har en annen farge enn resten av teksten.
 • Et tredje eksempel er at videosnutter har en synlig avspillingsknapp.

Hierarkisk struktur

 • De viktigste sidene skal øverst og til venstre i hierarkiet.
 • Dette gjelder alle sidene bortsett fra «Om ...», som oftest ligger helt til høyre, eller nederst.
 • Det må være samsvar mellom hovedmenyer og undermenyer i den hierarkiske strukturen.
 • Er det mye informasjon som skal vises, er det vanlig med lister eller rutenettvisninger for det nederste nivået i hierarkiet.

Organisering av innhold

 • Informasjon på ulike hierarkiske nivåer trenger ulikt detaljnivå og gjerne egne skisser for oppsett av informasjon.
 • Det viktigste stoffet får størst plass.
 • Informasjon av ulik type trenger ulik utforming avhengig av type innhold på informasjonen.
 • Informasjon som består av tekst, bilder og/eller video, trenger ulik organisering avhengig av hvilke medietyper som er med.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Brukeropplevelse og produksjon for nett