Hopp til innhold

Fagstoff

Organisering av innhold på en nettside

Hvilket innhold har du skaffet, og hvordan skal du organisere det i nettstrukturen? Det vil ofte være nødvendig å lage ulike oppsett for ulike typer innhold, selv om hovedmalen er lik på alle sider.
To skisser som viser ulik måter for organsiering av innholdselementer på en nettside. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Førstesiden på et nettsted inneholder ofte følgende elementer:

  • banner med logo
  • menylinje
  • bilde, bildeserie eller video som skaper en stemning eller følelse, og som setter kjernen i tema for nettstedet
  • korte presentasjoner av hovedinnholdet i form av bilde og tekst, eller en nyhetsstrøm, avhengig av sjanger
  • et område forbeholdt kontaktinformasjon eller annen informasjon om nettstedet

Det er vanlig å planlegge at innholdet skal kunne fungere i flere formater. Nettstedet skal gi like god brukeropplevelse på en dataskjerm, et nettbrett og en mobiltelefon.

To ruter med små grå bokser og en stor firkant med et kryss i inni. Den største ruten har datamaskin-storlek, og den minste har størrelse som en mobilskjerm. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

På nettsider lenger ned i strukturen er gjerne oppsettet av elementene tilpasset innholdet. Da vil det være nødvendig å lage ulike oppsett. Du har en tittel, en tekstblokk om gjeldende tema, eventuelt med undertitler, og et bilde som illustrerer innholdet i teksten. Alternativt kan det være lister over innhold, rutenettvisning eller tilrettelegging for visning av video.

Innbygging av innholdselementer

Gode bilder, interessante videoer og godt skrevne tekster styrker troverdigheten til et nettsted. Nettsteder bruker veldig ofte ressurser utenfra. Video kan bli hentet inn på nettstedet fra andre nettsteder som har spesialisert seg på dette, slik som YouTube og Vimeo. Vi kaller det for innbygg eller på engelsk embed. Også kart og lysbildevisninger kan bygges inn på nettsiden.

Konvensjoner for organisering av innhold

  • Informasjon på ulike hierarkiske nivåer trenger ulikt detaljnivå og gjerne egne skisser for oppsett av informasjon.
  • Det viktigste stoffet bør få størst plass.
  • Informasjon av ulik type trenger ulik utforming avhengig av type innhold på informasjonen.
  • Informasjon som består av tekst, bilder og/eller video trenger ulik organisering avhengig av hvilke medietyper som er med.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Brukeropplevelse og produksjon for nett