Hopp til innhold

Fagstoff

Struktur på nettsider

Du har sikkert opplevd å lete etter noe på en nettside, men uansett hvor du klikker, finner du ikke noe som opplagt skulle vært der. Ingenting kan være mer irriterende enn det, akkurat da. Vi bør derfor følge noen prinsipper for struktur og organisering av innhold, når vi lager nettsider.

En nettside kan se utrolig kul ut, og den kan ha et interessant innhold, men hvis du for eksempel ikke finner lenken til hvordan du skal få kjøpt billetter til konserten du skal på til kvelden, ja, da virker ikke nettsiden som den skal.

Prinsipper for hierarkisk struktur

  • De viktigste sidene skal øverst og til venstre i hierarkiet.
  • Dette gjelder alle sidene bortsett fra «Om ...», som oftest ligger helt til høyre, eller nederst.
  • Det må være samsvar mellom hovedmenyer og undermenyer i den hierarkiske strukturen.
  • Er det mye informasjon som skal vises, er det vanlig med lister eller rutenettvisninger for det nederste nivået i hierarkiet.

Prinsipper for organisering av innhold

  • Informasjon på ulike hierarkiske nivåer trenger ulikt detaljnivå og gjerne egne skisser for oppsett av informasjon.
  • Det viktigste stoffet får størst plass.
  • Informasjon av ulik type trenger ulik utforming avhengig av type innhold på informasjonen.
  • Informasjon som består av tekst, bilder og/eller video, trenger ulik organisering avhengig av hvilke medietyper som er med.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 03.04.2017

Læringsressurser

Brukeropplevelse og produksjon for nett