Hopp til innhold

Oppgave

Norsk-ish?

Hva slags kulturell identitet har unge som vokser opp med en flerkulturell bakgrunn? Kan NRK-serien Norsk-ish lære oss noe om kulturell identitet?

1. Norsk-ish og kulturell identitet

 • Se den første episoden av NRK-serien (25 minutter), og svar på oppgavene. Første episode av serien Norsk-ish på NRK
 • Hvordan tolker du Faribas reaksjon i passkontrollen helt i starten av episoden?
 • Store deler av episoden foregår på 17. mai. Hvorfor tror du serieskaperne har valgt denne dagen som bakgrunn for handlingen?
 • Les fagartikkelen om kulturell identitet under. Velg ut fagstoff fra artikkelen som du mener beskriver den kulturelle identiteten til Fariba og de andre i serien.
 • Hvordan tolker du begrepet "norsk-ish"?

2. Internasjonal dag

 • I andre episode ser vi også Fariba og ekskjæresten i sønnens barnehage. De diskuterer internasjonal dag. Se scenen fra 04:57 til 06:30. Hva mener Fariba om dette, og hva mener ekskjæresten?
 • Hva mener du om slike måter å feire mangfold på? Diskuter med en medelev, og prøv å se saken fra flere ståsteder.
 • Les fagartikkelen om kulturell identitet og andregjøring som du finner under. Kan du bruke perspektiver og begreper derfra til å forstå hvorfor Fariba er skeptisk til feiring av internasjonal dag i barnehagen?
 • Diskuter i klassen: Er det andre måter barnehager kan feire mangfold på?

3. Utforsk kulturell identitet

 • Lag en podcast om ungdom og kulturell identitet i Norge i dag, som du kan kalle "Norsk-ish". Passer denne tittelen på alle unge som vokser opp i Norge i dag?
 • Bruk begreper som du har lært i arbeidet med oppgavene over til å diskutere, og reflekter hvordan ungdom som vokser opp i Norge i dag får sine kulturelle identiteter. Si også noe om hva som kan være muligheter og utfordringer med dette.
Sist faglig oppdatert 22.09.2020
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Kultur og identitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell