Hopp til innhold

Oppgave

Forskjeller eller fellesskap?

Hva skjer når vi fokuserer mer på det vi har til felles, enn på det som skiller oss?

Smilende mennesker med ulike aldre, kjønn og hudfarger står i en ring og ser ned mot kameraet. Foto.

Det er trygt å være en del av en gruppe, men noen måter å gruppere folk på kan splitte oss.

Del 1

  1. Se videoen øverst i denne Dagbladet-artikkelen: Dansk video går verden rundt.
  2. Hva mener du er hovedbudskapet i denne videoen?
  3. Les hele Dagbladet-artikkelen. Hva sier kanalsjefen for danske TV 2, Lotte Lindegaard, at er bakgrunnen for at de lagde denne videoen?
  4. Diskuter påstanden: Samfunnet (media, skole, politikk) fokuserer altfor mye på det som skiller oss.

Del 2

  1. Cecilie Staude sier i Dagbladet-artikkelen at filmen spiller på følelsene våre. Hvordan gjør den det?
  2. Hva slags motsetningspar bruker fortelleren for å beskrive mennesker i starten av videoen? Er det vanlig å sette disse gruppene opp mot hverandre?
  3. Hva skjer med stemninga når de blir spurt om hvem som var klassens klovn? Diskuter hva som skjer her, og hvordan videoen får fram dette skiftet.
  4. Finn på nye spørsmål som kan skape fellesskap på tvers av grupper i samfunnet. Prøv dem ut i klasserommet.
  5. Diskuter: Hva kan du lære om kultur og kulturell identitet av denne videoen?
Sist faglig oppdatert 20.10.2020
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Kultur og identitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell