Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk kapital og kulturelle koder

Utforsk kapital og kulturelle koder i dramaserien Rådebank.

Ung mann med caps og tent sigarett i en bil. Foto.

Dramaserien "Rådebank" følger GT (Odin Waage) i livet som råner på bygda. Mange ungdommer trives i rånemiljøet, men føler seg forfulgt av storsamfunnet.

Oppgave 1 – Hva er kulturell kapital?

Les fagartikkelen om kulturell kapital, og utdyp disse stikkordene på bakgrunn av det du finner i artikkelen.

 • kapital
 • kulturell kapital
 • sosial kapital
 • kulturelle koder
 • høykultur
 • lavkultur
 • makt
 • status
 • klasseskiller

Oppgave 2 – Utforsk kulturelle koder og kapital i Rådebank

Del 1

Hendelsene i dramaserien Rådebank er inspirert av virkelige hendelser i rånemiljøet i Bø, Notodden og Ulefoss. I denne oppgaven skal du undersøke kapitalen til en av karakterene i Rådebank, og hvilke kulturelle koder som gjelder i rånemiljøet.

Glenn-Tore (GT) er hovedpersonen i serien. Se første episode av sesong 1, og bruk punktene under for å beskrive GT. Legg også merke til hvilke kulturelle koder som gjelder i miljøet han tilhører.

 • bosted og interiør
 • livssyn
 • politisk syn
 • venner
 • jobb
 • utdanning
 • inntekt
 • interesser og fritid
 • klessmak
 • lesevaner
 • musikksmak
 • mat og drikke
 • filmer
 • bil (hvis de har bil)
 • verdier

Del 2 – drøfting i par

 • Gå gjennom del 1 sammen med en medelev, og sammenlign hva dere har notert. Har dere gjort noen av de samme observasjonene?
 • I artikkelen om kulturell kapital står det at "Det å mestre kulturelle koder er å ha det vi kan kalle kulturell kapital". Hvilke kulturelle koder gjelder for GT og miljøet han er en del av? Er noen av disse kulturelle kodene i konflikt med koder som gjelder i samfunnet generelt?
 • Er det noen karakterer i serien som representerer en annen type kulturell kapital enn den GT har?
 • Hva forteller episoden oss om makt, status og klasseskiller?
 • Hvem er det som definerer hva som anses som lavkultur og hva som anser som høykultur? Hvordan ser karakterene i serien Rådebank på seg selv og sine kulturelle koder, tror dere?
 • Hvor nyttig synes dere begrepet kulturell kapital har vært i arbeidet med å forstå karakterene og tematikken i Rådebank?
Sist faglig oppdatert 10.11.2020
Skrevet av Caroline Nesbø Baker og Ingeborg Hagen

Læringsressurser

Kultur og identitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell