Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Globalisering og kulturell identitet

Bruk det du har lært om globalisering og kulturell identitet, til å utforske hvordan dette henger sammen.

Få oversikt over fagstoffet

Les om globalisering og kulturell identitet i fagartikkelen under.

Bruk Cornell-metoden til å notere stikkord som hjelper deg med å få oversikt over innholdet i artikkelen. Du kan notere med penn og papir eller på skjermen. Et slikt notat skal inneholde:

 • en setning som oppsummerer det du mener er hovedspørsmålet eller problemstillingen i artikkelen, helt øverst i notatet
 • et to-kolonne-notat der du noterer hovedpoenger i teksten og eventuelle spørsmål teksten stiller, i kolonnen til venstre, og detaljer og utdypninger til dette i kolonnen til høyre
 • en oppsummering av innholdet i teksten til slutt

Du kan bruke dokumentet under som utgangspunkt.

Filer

Relatert innhold

Hvordan påvirker globaliseringen oss på forskjellige måter? Kan begrepene «somewheres» og «anywheres» være nyttige for å beskrive kulturell identitet?

Utforsk global ungdomskultur

I artikkelen om globalisering og kulturell identitet møter du denne påstanden:

«På grunn av internett har vi fått en egen global ungdomskultur, der unge på tvers av landegrenser har mer til felles med hverandre enn de har med voksne fra hjemstedet sitt.»

 1. Jobb i par eller grupper med å finne minst tre eksempler på dette.
 2. Del det dere har funnet, i klassen.
 3. Diskuter: Har globaliseringen mest positive eller negative konsekvenser for ungdommer i dag?

Utforsk «somewheres» og «anywheres»

 1. Kan du bruke «somewheres»-begrepet for å beskrive den kulturelle identiteten til ungdommene i NRK-artikkelen under?


  NRK: – Jeg lurte på om det var Vegvesenet som var her

 2. Kan du bruke «anywheres»-begrepet om Usman Mushtaq, som du møter i NRK-artikkelen under? NRK: Jeg har motvillig fornærmet mange
 3. Kan du finne eksempler på offentlige personer som kan beskrives som «anywheres» og «somewheres»? Del forslagene i klassen, og begrunn hvorfor dere mener etiketten passer.
 4. Diskuter: Kan disse to begrepene beskrive noe som eksisterende kategorier – som klasse eller motsetningsparet by/bygd – ikke fanger opp?
 5. Diskuter: Utelukker kategoriene hverandre, eller kan man være både litt «somewhere» og litt «anywhere»?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 23.10.2020

Læringsressurser

Kultur og identitet