Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kulturbegrepet

Disse oppgavene kan være fine å gjøre etter at du har lest artikkelen «Gå i dybden på kulturbegrepet». Får du med deg alle nyansene?

Tegn kulturbegrepet

  • Lag en visuell framstilling av hva kultur er, med utgangspunkt i innholdet i fagartikkelen «Gå i dybden på kulturbegrepet». Tegninger kan gjøre de forskjellige måtene å snakke om kultur på tydeligere.
  • Du finner lenke til artikkelen nederst på siden.
  • Bruk papir og blyant eller digitale verktøy som du liker å bruke.
  • Sammenlikn gjerne tegningen din med tegningen til en medelev, og diskuter likheter og forskjeller.

Utforsk kulturbegrepet: norsk kultur

  • Sammenlikn de to videoene under. Begge sier noe om hva norsk kultur er. Hva slags syn på kultur finner du i de to videoene?
  • Bruk disse begrepsparene til å undersøke de to videoene: statisk/dynamisk, åpen/lukket, mangfoldig/enhetlig, moderne/tradisjonell og inkluderende/ekskluderende.
  • Diskuter: Hva mener du om de ulike måtene å framstille norsk kultur på?

NRK på YouTube: Norge er fremfor alt mennesker...

Forsvaret på YouTube: For alt vi har – og alt vi er

Utforsk kulturbegrepet: samisk kultur

Visit Norway: Opplev samisk kultur

Adressa: Dagens unge samer mikser gjerne kofta med piercing, sminke og jeans

  • Sammenlikn disse to tekstene om samisk kultur. Hva slags syn på kultur finner du i de to tekstene?
  • Bruk disse begrepsparene til å undersøke de to tekstene: statisk/dynamisk, åpen/lukket, mangfoldig/enhetlig, moderne/tradisjonell og inkluderende/ekskluderende.
  • Diskuter: Hva mener du om de ulike måtene å framstille samisk kultur på?

Bruk kulturbegrepet selv

Lag en sammensatt tekst om hva du mener norsk kultur er. Bruk relevant fagstoff, og finn gode eksempler. Presenter gjerne teksten for klassen, og diskuter hvordan dere bruker kulturbegrepet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 10.09.2020

Læringsressurser

Teorier om kultur