Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan forstå kulturelle fenomener?

Hvordan kan vann bety helt forskjellige ting i ulike sammenhenger? Og hva har fotball og religion til felles?

Tenk over / diskuter:

Hva sier filmen om hvorfor det er interessant å sammenlikne kulturelle fenomener?

Hvordan blir begrepene etnosentrisme og metodisk kulturrelativisme forklart?

Hvorfor er dette viktige utgangspunkt når vi skal utforske og sammenlikne kulturelle fenomener?

Vi tilskriver ting kulturell betydning

Kulturelle fenomener er alt i samfunnet som vi tilskriver en kulturell betydning. En håndbevegelse kan betyr hei i ei gruppe, eller farvel i ei anna. De som har lest om Knerten, vet at en trepinne kan være en fantasivenn, mens andre kun ser på pinnen som opptenningsved. Kulturelle fellesskap tilskriver ulik kulturell mening til fenomener i tilværelsen.

Når vi sammenlikner fenomener som tilsynelatende ser like ut, kan vi oppdage at de har svært ulik kulturell betydning. Samtidig kan det være interessant å undersøke fenomener som i utgangspunktet er ulike, men som likevel har noen fellestrekk. Kan det for eksempel være interessant å sammenlikne mem med tradisjonell folkediktning?

Den kulturelle betydningen kommer fra kulturelle koder som deles av et kulturelt fellesskap. Når vi sammenlikner og utforsker kulturelle fenomener, kan vi også spørre hva slags , , konvensjoner og verdensbilder de uttrykker.

Tenk over / diskuter:

I filmen ser vi hvordan vann kan tilskrives ulik kulturell betydning. Kan du tenke på ulike kulturelle betydninger en stol kan ha?

Kulturelle fenomener bevarer og endrer

Med en dynamisk tilnærming til kultur vet vi at det kulturelle er komplekst og i stadig forandring. Dette ser vi også gjenspeilet i mangfoldet og nyskapingen i de kulturelle fenomenene rundt oss. De kan både bevare og utfordre normer og tradisjoner i et fellesskap og er på denne måten en kilde til både kulturell endring og kontinuitet.

Spillefilmen Thale er for eksempel med på å bevare en nordisk fortellertradisjon gjennom å bruke nordisk folkediktning og folketro som inspirasjon. Samtidig er den med på å endre fortellertradisjonen ved å koble den til en Hollywood-inspirert skrekkfilmtradisjon.

NRK: Anmeldelse av og trailer til Thale

Tenk over / diskuter

Har du andre eksempler på kulturelle fenomener som bygger på tradisjoner, samtidig som de utfordrer dem?

Bikinien som kulturelt fenomen

En middelaldrende, solbrun kvinne i bikini står med ryggen til og ser ut over havet. Foto.

Hva slags ulike kulturelle betydninger tilskriver vi en bikini? Den kan være behagelig og praktisk når man skal drive med fysisk aktivitet. Noen viser fram mest mulig kropp, mens andre skjuler deler av kroppen som har blitt dvaske med årene. Hva slags ulike betydninger har en bikini når den sitter på en kvinnekropp, en mannekropp eller på en barnekropp?

En bikini kan altså være uttrykk for kulturelle normer og verdier om helse, kropp, kjønn, seksualitet, alder, tvang og frihet.

Tenk over / diskuter:

Hva slags kulturell betydning tenker du badetøyet har på de to ulike bildene her?

Hvordan kan du få til en metodisk kulturrelativisme når du sammenlikner badetøyet?

To kvinner kledd i heldekkende badedrakter og hodeplagg leker i vannkanten. Foto.


Kulturell identitet

Kulturell identitet er den delen av identiteten som handler om å tilhøre én eller flere kulturelle grupper. Vi uttrykker hvem vi er gjennom klær, musikksmak, bilder og film. Dette er en måte å kommunisere normer for identitet på, altså hvordan vi bør være.

Nye spillerom for identitet

Noen kulturelle fenomener er med på å bekrefte tradisjonelle oppfatninger om identitet, mens andre utfordrer dem og kan skape nye spillerom for hvem vi kan være. Klær kan være med på å bekrefte normer for kjønn, når det gjelder både snitt, plagg og farger. Mote kan bekrefte tradisjonelle normer, men klær kan også skape nye rom for identitet på tvers av kjønnsrollene.

Artisten Ella Marie Hætta Isaksen både bevarer og fornyer idéer om samisk kulturell identitet. Se NRK sin film fra Stjernekamp 2018 på YouTube.

Tenk over / diskuter

Hva kan vi lære gjennom å undersøke og analysere kulturelle fenomener?

Hvordan kan kulturelle fenomener føre til kulturell endring og fornyelse?


CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 24.09.2020

Læringsressurser

Teorier om kultur