Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan kan vi sammenlikne kulturelle fenomener?

Se filmen og reflekter over hvordan og hvorfor vi utforsker og sammenlikner kulturelle fenomener.

Oppgave 1. Likheter og ulikheter

Når vi studerer kulturelle fenomener, er det interessant å se på fenomener som i utgangspunktet er like, men som har forskjellig kulturell betydning.

 • Hvilke eksempler på dette gir antropologene i filmen?

 • Hvilke ulike kulturelle betydninger kan en folkedrakt ha?

Samtidig kan det være interessant å undersøke fenomener som i utgangspunktet er ulike, men som likevel har noen fellestrekk.

 • Hva har fotball og religion til felles, ifølge antropologene i filmen?

 • Kan du komme på andre ulike kulturelle fenomener som har likhetstrekk?


Oppgave 2. Kulturrelativisme som metode – hvordan gjøres det?

 • Hvordan blir begrepet etnosentrisme forklart i filmen?

 • Hva er metodisk kulturrelativisme?

 • Diskuter dette sitatet fra filmen – hva betyr det, og hvordan kan dere få dette til?

  Vi må kvitte oss med vår egen kulturelle forståelse av verden for å oppnå en så troverdig forståelse av en annen kulturell verden som mulig.

 • Antropologene kommer med flere tips og refleksjoner, som i sitatet over, om hva du bør tenke på når du skal utforske og sammenlikne kulturelle fenomener. Oppsummer disse tipsene og del det dere har kommet fram til klassen.

Oppgave 3. Prøv ut det dere har lært

Prøv ut det dere har lært, ved å sitte i par og sammenlikne hvordan dere markerer bursdager, et kulturelt fenomen som på overflaten kan tenkes å være likt, men som kan ha svært ulik betydning i ulike familier. Det er også flere som ikke markerer bursdager, da er dette også interessant å se på.

 • Kan dere forklare forskjeller og likheter mellom hvordan dere markerer bursdager?

 • Hvor vanskelig er det å kvitte seg med egen forståelse av bursdager, når dere bedømmer andres måter å markere dette på?

 • Hva tror dere skal til for å forstå hverandres bursdags-tradisjoner fra et innenfraperspektiv?


CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 03.02.2021

Læringsressurser

Teorier om kultur