Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er etnosentrisme og kulturrelativisme?

Bli ordentlig kjent med dette begrepsparet, og innta et kulturrelativistisk perspektiv til å utforske kulturelle fenomener.
Små lapper i forskjellige farger med spørsmålstegn eller ordene rett eller galt (på engelsk). Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Få taket på begrepene

 1. Les artikkelen om etnosentrisme og kulturrelativisme under.
 2. Gå sammen i par eller grupper, der halvparten av gruppene i klassen skal jobbe med begrepet «etnosentrisme» og den andre halvparten med «kulturrelativisme».
 3. I hver gruppe skal medlemmene muntlig dele sin definisjon av begrepet de jobber med. Bruk egne ord!
 4. Bruk det som ble sagt, til å lage en definisjon som dere er fornøyde med.
 5. Skriv definisjonen deres på en plakat eller i et dokument.

Utforsk begrepene

Bruk ABC-metoden til å beskrive sider ved begrepet deres. Dette er en metode som kan bidra til mer kreativitet når dere jobber i grupper. Metoden er beskrevet punktvis under.

 1. Hvert gruppemedlem får tildelt en bokstav i alfabetet. Bruk denne bokstav-generatoren: Random letter generator
 2. Nå skal dere etter tur muntlig formulere en setning om begrepet deres, som starter med bokstaven dere har fått tildelt. Gjør dette opptil tre ganger.
 3. Diskuter bidragene deres. Kom dere fram til noe interessant?
 4. Oppsummer de viktigste innsiktene dere har kommet fram til rundt dette begrepet, og skriv dem ned i dokumentet eller på plakaten som dere begynte på i forrige del.

Utforsk et kulturelt fenomen

Bruk et kulturrelativistisk perspektiv til å utforske ett av disse kulturelle fenomenene:

 • britisk revejakt
 • skidagen i norske skoler
 • arrangerte ekteskap


En kulturrelativistisk tilnærming krever at du tolker et fenomen ut fra normer og verdier som gjelder der fenomenet oppstår. Søk på nettet, eller se om du kan intervjue noen som har innsidekjennskap til dette fenomenet. Prøv å finne svar på disse spørsmålene:

 • Hvordan ser dette fenomenet ut fra aktørenes ståsted, altså de som praktiserer denne skikken?
 • Hvordan ser fenomenet ut fra ditt eget kulturelle ståsted?
 • Hvilke normer og verdier kan forklare denne skikken?

Presenter og diskuter

 1. Presenter fenomenet ditt for medelevene.
 2. Diskuter: Har dere lykkes med å forklare fenomenene løsrevet fra deres egne kulturelle ståsteder? Hva er fordelene med en slik kulturrelativistisk tilnærming?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 28.10.2020

Læringsressurser

Teorier om kultur