Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ulike tilnærminger til kultur

Utforsk de ulike tilnærmingene til kultur, og se selv hva som skjer når du bruker dem.

Utgangspunktet for disse oppgavene er disse fagartiklene om ulike tilnærminger til kultur:

Relatert innhold

Få oversikt over ulike tilnærminger til kultur

  1. Les artiklene om ulike tilnærminger til kultur. Lag en oversikt over hva disse begrepene betyr:    objektiv, normativ kulturforståelse, essensialistisk kulturforståelse, beskrivende kulturforståelse, tynne og tykke beskrivelser og dynamisk kulturforståelse

  2. Gå sammen i par, og finn eller ta bilder som illustrerer de forskjellige måtene å forstå kultur på. Sammenlikn bildene i klassen, og diskuter likheter og forskjeller.

Gir det mening å beskrive andre kulturer objektivt?

I artikkelen «The Body Rituals Among the Nacirema» fra 1956 beskriver antropologen Horace Miner handlingene og levesettet til Nacirema-folket:

Det daglige kroppsritualet som alle gjennomfører, inkluderer et munnritual. Til tross for at disse folkene vanligvis er ekstremt nøye med alt som har med munnhygiene å gjøre, inkluderer dette ritualet en praksis som kan virke frastøtende på en uinnvidd fremmed.

… ritualet bestod av å føre en liten bunt med svinehår inn i munnhulen, sammen med en liten dose magisk pulver, så ble bunten ført rundt i munnen i svært formaliserte bevegelser. I tillegg til dette private munnritualet oppsøker de en hellig munn-mann én til to ganger i året.

(Miner, s 3, 1956, vår oversettelse)

Bruk begrepene fra fagartiklene om forskjellige tilnærminger til kultur når du reflekterer over disse spørsmålene:

  1. Hva er det som blir beskrevet her? Et hint: Hva blir Nacirema baklengs?
  2. Gir det mening å beskrive dette «ritualet» på denne måten?
  3. Hva tror du Miner ville oppnå med å skrive om Nacirema-folket?
  4. Beskrivelsene av Nacirema-folket kan likne på antropologiske beskrivelser av dagliglivet hos det som ble sett på som «fremmede» kulturer. Hva tenker du om dette?

Forskjellige tilnærminger til russetida

  1. I par: Bruk tynne beskrivelser for å beskrive russetida for hverandre. Hvordan opplever dere dette?
  2. Bruk de andre tilnærmingene til kultur fra artikkelen til å beskrive russetida som kulturelt fenomen. Diskuter: Hvilke tilnærming mener dere egner seg best?

Her kan du lese hele artikkelen om Nacirema-folket på originalspråket engelsk:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 18.09.2020

Læringsressurser

Teorier om kultur