Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bruk av kroppsspråk i debatt

Kroppsspråk handler om hvordan vi bruker ansiktsuttrykk, blikket, kroppsbevegelser og håndbevegelser når vi kommuniserer. Hvordan kan kroppsspråket brukes i en debatt?
Åtte norske partiledere i tv-studio gjør seg klare til debatt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kroppsspråk handler om hvordan vi bruker ansiktsuttrykk, blikket, kroppsbevegelser og håndbevegelser når vi kommuniserer. I en debatt kan vi bruke kroppsspråket til å vise for eksempel enighet eller uenighet, eller at vi ønsker å si noe.

Relatert innhold

Kroppsspråket vårt inkluderer ansiktsuttrykk, blikk og øyekontakt og gester og andre kroppsbevegelser.

Del 1: Bruk av kroppsspråk

 • I en debatt er det viktig å lytte til de andre deltakerne. Hvordan kan vi med kroppsspråket vårt vise at vi hører hva de andre sier, uansett om vi er enige eller uenige?

 • Velg en eller to kjente politikere og beskriv hvordan de bruker kroppsspråket når de kommuniserer. Er det noe spesielt de ofte gjør med ansiktet, hendene eller kroppen i debatter? Gi eksempler.

 • Hvordan reagerer du med kroppsspråket hvis noen ytrer noe du er fullstendig uenig i?

Del 2: Utforsk kroppsspråk i programmet Einig?

Hvordan bruker Høyre-politiker Henrik Aasheim og Rødt-politiker Marie Sneve Martinussen i programmet Einig? kroppsspråket i en diskusjon om temaet økonomi? Les gjennom instruksjonene og spørsmålene under, før du ser episoden.

Episoden er delt inn i fire deler, hver del med en påstand deltakerne skal diskutere. Et tips er å se første del, så pause og ta notater, og så gå videre til neste del. Gjenta dette til du har sett hele episoden. Bruk spørsmålene under, og noter ned observasjonene dine.

 • Gi eksempler på ansiktsuttrykk, og hva du mener disse signaliserer.

 • Gi eksempler på bruk av smilet. Hvordan tolker du hva smilet kan bety i de gitte situasjonene?

 • Gi eksempler på bruk av blikk og øyekontakt. Bruker de mye eller lite blikkontakt? Hvilken funksjon kan blikkontakt ha i en debatt?

 • Gi eksempler på gester (håndbevegelser), og si noe om betydningen av disse gestene.

 • Hvordan uttrykker deltakerne enighet og uenighet gjennom kroppsspråket?

 • I en samtale brukes ofte kroppsspråk for å regulere samtalen. Hvilke signaler bruker deltakerne her for å regulere hvem sin tur det er til å si noe?

 • Var det noe annet du la spesielt merke til i deltakernes bruk av kroppsspråk?

Del 3: Oppsummering

Hvordan mener du deltakernes bruk av kroppsspråk påvirker

 • samspillet mellom deltakerne?

 • meningene og budskapet deres?

 • ditt inntrykk av deltakerne?

 • debatten som helhet?

Hva kan vi lære av å utforske og studere andres bruk av kroppsspråk?

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 24.02.2021

Læringsressurser

Ikke-verbal kommunikasjon