Hopp til innhold

Fagstoff

Kroppsspråk og tegnklasser

Kroppsspråk inkluderer blant annet hodebevegelser, fakter, ansiktsuttrykk, øyekontakt og måter å sitte og stå på. De fem tegnklassene er nyttige når vi skal utforske og undersøke kroppsspråk.

Tegnklasser

Vi kan kategorisere kroppsspråket vårt i det som kalles tegnklasser, noe som kan være nyttig når vi skal utforske hvordan vi bruker og tolker kroppsspråket i kommunikasjon. Tegnklassene er egentlig beregnet på håndbevegelser, det som kalles gester, men kan også brukes på andre kroppslige uttrykk (Dahl, 2001).

Emblemer

Kvinne viser fingeren. Foto.

Emblemer er tegn som vi etter hvert har blitt enige om betydningen av. De som tilhører samme kulturkrets, vil forstå dem på samme måte. Emblemer kan også oversettes til språk, og de fungerer også uten samtidig tale. Emblemer er ofte bevisste. Eksempler på emblemer er når vi nikker eller rister på hodet, "viser fingeren" og ulike hilsetegn.

Illustratorer

Illustratorer er etterlignende tegn, og de brukes for å illustrere det som blir sagt. Illustratorer er delvis bevisst og brukes ofte sammen med tale. Eksempler på illustratorer er å peke med fingeren for å angi retning og tegne en sirkel eller firkant i lufta for å vise formen på noe, samtidig som vi forklarer det med ord.

Regulatorer

Regulatorer er tegn som nettopp regulerer samhandlingen mellom partene. Regulatorer er oftest svakt bevisst, som vil si at vi ofte bruker dem uten at vi tenker over det. Eksempler på regulatorer kan være tegnene vi bruker for å be om eller gi fra oss ordet – det vil kaller turskifte. Det kan skje ved for eksempel blikkontakt for å gi ordet videre, et spørrende uttrykk når vi ikke forstår eller hører det som blir sagt, og avsenderen må si det en gang til. Det kan også skje ved nikking for å vise at vi er enige eller forstår hva som blir sagt. I for eksempel en diskusjon eller i klasserommet er det viktig å bruke regulatorer for at kommunikasjonen skal fungere godt.

Følelsessymptomer

Ung kvinne stikker tunga ut. Foto.

Følelsessymptomer er tegn som viser følelsene våre eller hvilke sinnstilstander vi er i. Følelsessymptomer kan være naturlige eller tillærte, bevisste eller ubevisste. De kan forsterke eller motsi en verbal påstand, for eksempel at du med et stort smil sier: "Jeg er så glad!" Andre eksempler på følelsessymptomer kan være himling med øynene, tårer, et høflig smil og rødming.

Berørere

Berørere er tegn vi sender når vi berører oss selv, den andre eller gjenstander. Slike tegn er ofte ubevisste eller en uvane som ikke er ment som kommunikativt tegn. Eksempler på berørere er når vi fikler med halskjedet eller slipset, klør oss i ansiktet, glatter håret eller fikler med en blyant. Selv om slike tegn ofte er ubevisste og noe som er naturlig å gjøre, så kan de også for eksempel virke forstyrrende eller tolkes på en negativ måte av mottakeren.

De fem tegnklassene

Hånd med tommel opp. Foto.

Det er glidende overganger mellom de fem tegnklassene, og noen tegn kan tilhøre flere tegnklasser. Å klø seg i hodet, for eksempel, kan kategoriseres både som emblem og berører. Emblem fordi vi tillegger tegnet en bestemt mening, for eksempel at det å klø seg i hodet av mange oppfattes som at vi grubler på noe. Men vi kan også klø oss i hodet ubevisst og uten at det nødvendigvis betyr at vi grubler på noe. Tegnet kan da kategoriseres som en berører. Vi tolker og forstår tegn ut fra den konteksten tegnene blir brukt i, og hvilke som gjelder i den gitte situasjonen.

De fem tegnklassene kan være nyttige når vi skal utforske og undersøke kroppsspråk, og de kan også gjøre at vi blir mer bevisste på hvilke ikke-verbale signaler vi sender ut, og hvordan de kan bli tolket.

Kan du finne flere eksempler på kroppsspråk i de ulike tegnklassene?

Se deg rundt og legg merke til hva slags kroppsspråk som blir brukt. Er det en eller flere tegnklasser som dominerer?


Kilde:

Dahl, Ø. (2001). Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon. Gyldendal Akademisk.

CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl og Ingeborg Hagen. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 28.01.2021

Læringsressurser

Ikke-verbal kommunikasjon