Hopp til innhold

Oppgave

Lag film eller podkast om 22. juli

Lag en felles undervisningsfilm eller en podkast i klassen om 22. juli, med utgangspunkt i det dere har lært i arbeidet med oppgavene om 22. juli og emnet argumentasjon, dialog og meningsbrytning.

Definer ei målgruppe for teksten og tilpass fremstillingen av fagstoffet til denne målgruppa.

Fordel arbeidet på tre grupper som jobber med en av disse problemstillingene hver:

  • Hva var argumentasjonen bak 22. juli-angrepet?

  • Har vi tatt et oppgjør med 22. juli?

  • Hvordan kan vi få en god offentlig debatt om det flerkulturelle Norge?

Sist faglig oppdatert 16.03.2021
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter