Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan ser lytting ut?

Kan vi bli flinkere til å lytte på hverandre i diskusjoner? Det mener de som står bak TV-programmet "Einig". Se på deltakere i disse diskusjonene og lær hvordan lytting kan se og høres ut.

Oppgave 1

Se på diskusjonen om likestilling fra NRK-programmet "Einig" fra 05:48 til 11:47.

I dette diskusjonsprogrammet har deltakerne fått streng beskjed om å lytte til hverandre og diskutere for å utvikle forståelsen av en sak, ikke for å vinne. Hvordan viser deltakerne i diskusjonen at de lytter til hverandre gjennom både verbalspråk og kroppsspråk?

 1. Hvordan ser du på ansikt og kroppsholdning at de lytter?
 2. Hvordan ser du på ansikt og kroppsholdning at de er uenige med noe de andre sier?
 3. Gjentar eller oppsummerer de det den andre sier før de kommer med sitt innspill?
 4. Finner du eksempler på at deltakerne ber om at de andre forklarer eller utdyper noen av synspunktene eller påstandene sine?
 5. Blir de enige på noen punkter i samtalen?
 6. Får du inntrykk av at partene lytter på hverandre?
 7. Hva slags virkning kan det ha at partene lytter på hverandre i denne diskusjonen, etter din mening?
 8. Hvem synes du er den beste lytteren i denne diskusjonen? Begrunn.

Oppgave 2


 1. Samarbeid i par eller små grupper om å lage en liste over hva det vil si å være en god lytter i en diskusjon.
 2. Diskuter punktene fra gruppene i klassen. Hva er dere flinke til å gjøre fra før i klasserommet? Hva ble dere bevisste på nå som dere ikke hadde tenkt på før?
 3. Sammenfatt gjerne diskusjonen med å lage regler for god lytting til et oppslag i klasserommet.
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 15.08.2019

Læringsressurser

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning