Hopp til innhold

Oppgave

22. juli og tankegodset bak

Bruk kunnskap om argumentasjon og meningsbrytning til å utforske tankegodset bak 22. juli-angrepet.

Valgvake med AUF. Ungdommer holder opp plakater med "AUF" på. Foto.

AUF var målet for terrorangrepet på Utøya den 22. juli 2011. Hva var tankegodset bak angrepet?

Idéene bak 22. juli-angrepet

  • Diskuter i klassen: Hva vet dere fra før om tankegodset bak angrepet mot AUFs sommerleir på Utøya og regjeringskvartalet den 22. juli 2011?
  • Les om synspunktene som terroristen begrunnet angrepet med i disse lenkene fra 22. juli-senteret. Del klassen i fire og fordel artiklene mellom dere.

  • Lag en felles oversikt over synspunktene dere finner i artiklene, for eksempel på tavla. Var det noe dere ikke visste fra før eller noe som overrasket dere?
  • Gå sammen i grupper eller par og diskuter: Hva er premissene eller virkelighetsforståelsen som ligger bak disse synspunktene? Du kan lese om standpunkt, premiss og argument i den relaterte fagartikkelen.
  • Tror dere det er mange som deler dette synet på virkeligheten i Norge i dag? Hvordan kan man få til en god diskusjon om temaer som innvandring eller likestilling med noen som deler denne forståelsen av virkeligheten?
  • Del det dere har kommet fram til i klassen, og diskuter de ulike gruppenes bidrag.

Sist faglig oppdatert 08.03.2021
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter