Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vanskelige temaer og uenighetsfellesskap

Hvordan kan vi diskutere vanskelige temaer? Og hva er et uenighetsfellesskap?Oppgave 1. Vanskelige temaer

  • I videoen snakker Ingunn Solheim om hvordan vi kan diskutere vanskelige temaer. Hvilke råd gir hun?

Vi klager om at vi ikke snakker sammen, men vi tør ikke.

Jeg tror måten vi snakker på nå, er nøkkelen til å løse utfordringene i samfunnet vårt.

  • Over ser du sitater fra to av deltakerne i episoden om innvandring. Er du enig i det de sier? Hva er dine erfaringer med innvandringsdebatten?
  • Abort og innvandring er to eksempler på temaer der partene i diskusjonen ofte har helt forskjellige ståsteder når det gjelder verdier og menneskesyn. Hvorfor er det bra at partene møtes og diskuterer slike saker, selv om de ikke alltid kan bli enige?
  • Hvilke andre temaer er vanskelige å diskutere i Norge i dag?
  • "De som ikke deltar i debatten, har ikke muligheten til å påvirke samfunnet vårt", sier Ingunn Solheim i filmen over. Diskuter denne påstanden.

Oppgave 2. Uenighetsfellesskap

Oppgave 3. Delta i debatten

Velg noen av påstandene under, som vi har hentet fra de forskjellige Einig-programmene, og diskuter disse. Ta stilling til påstandene ved å stille dere på forskjellige steder i rommet – ett sted for "enig" og ett sted for "uenig".

  • Hvorfor endte du på ditt sted? Diskuter med de som valgte likt med deg og begrunn standpunktet ditt.
  • Bruk det dere har lært om argumentasjon for å vurdere argumentene som kommer fram. Dere kan bruke sjekkliste for argumentasjon til dette:

Relatert innhold

  • En representant for "enig" og en fra "uenig" legger fram de viktigste argumentene fra si gruppe.

  • Diskuter etterpå: Føltes det greit å være uenige? Kan dere ha et uenighetsfellesskap i klassen?
Einig om likestilling

"Likestilling må handle mer om menn."
"Hjemmeværende mødre blir sett ned på."
"Jeg hadde hatt et enklere liv om jeg var født med motsatt kjønn."
"Staten må være mer aktiv for å sikre likestilling."

Henta fra Einig på NRK

Einig om abort

"Abort bør bli ulovlig."
"Jeg har vært i tvil om enkelte standpunkt i abortdebatten."
"Det er et mål at så få som mulig tar abort."
"Ingen angrer på å ha født et barn."

Henta fra Einig på NRK

Einig om innvandring

"Muslimske jenter i Norge har for lite frihet."
"Hverdagsrasisme er ganske vanlig i Norge."
"Mange innvandrere vil ikke bli integrert."
"Jeg har forandra syn på innvandring."

Henta fra Einig på NRK

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 25.02.2021

Læringsressurser

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning