Hopp til innhold

Oppgave

Har vi tatt et oppgjør med 22. juli?

I 2021 var det 10 år siden angrepet på Utøya, og det førte til en diskusjon om hvorvidt vi har tatt det oppgjøret med holdningene bak terrorangrepet som vi lovet at vi skulle ta i tiden etter terroren.

Sylvi Listhaugs Facebook-konto med bilde av maskerte fremmedkrigere og teksten "Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet". Faksimile.

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug måtte beklage dette utsagnet fra Stortingets talerstol, på grunn av undertonene som koblet Arbeiderpartiet og islamsk terrorisme.

Oppgave 1

22. juli-senteret har laget en kort oversikt over det politiske ordskiftet om 22. juli de siste ti årene:

22. juli-senteret: 22. juli i det politiske ordskiftet

Les oversikten og diskuter innholdet med utgangspunkt i disse stikkordene:

  • 22. juli-kortet

  • snikislamisering

  • mistillitsforslag mot justisministeren

Oppgave 2

Les kronikken under av Iril Myrvang Gjørv, Utøya-overlevende og samfunnsfaglærer:

VG: 22. juli og oppgjøret som aldri kom

Diskuter dette sitatet i grupper eller par etterpå:

Jeg føler meg sviktet av politikere som ikke slår ned på retorikk som minner om noe tatt rett ut av terroristens manifest, også blant sine egne. Jeg føler meg sviktet av hver og en av dere som har så berøringsangst for å snakke om 22. juli at man ikke vil røre det. Jeg føler meg sviktet når hver og en av dere ikke står opp mot rasisme og hatytringer i hverdagen.

Oppgave 3

I kommentarfeltet under kronikken av Iril Myrvang Gjørv er det flere kommentarer som sier at Gjørv med kronikken sin argumenterer for å innskrenke ytringsfriheten.

  • I par: Utforsk kommentarfeltet og finn kommentarer som setter oppgjøret med hatefull retorikk opp mot ytringsfriheten. Analyser argumentasjonen i to–tre av disse kommentarene ved å se etter premiss, argument og standpunkt. Er argumentene holdbare? Hva tenker dere om premissene? Bruk ressursene om argumentasjon nederst på siden som støtte.

  • Del det dere har funnet i klassen, og diskuter hvordan Gjørv og de som er enige med henne, kunne argument mot disse kommentarene igjen.

Oppgave 4

Les de relaterte artiklene "Uenighet, dialog og meningsbrytning" og "Kan argumentasjon skape splid og hat?"

  • Oppsummer hovedpunktene muntlig i par ved å bruke mellomoverskriftene som stikkord.

  • Diskuter: Hvordan kan vi få til en god offentlig debatt om det flerkulturelle Norge, samtidig som vi tar et oppgjør med holdningene som lå bak terrorangrepet 22. juli?


Sist faglig oppdatert 16.03.2021
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter