Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samisk og norsk – felles språkhistorie?

Hvor kommer to av de viktigste språkene som blir snakket i Norge i dag, fra?

Før dere ser klippet:

Hva vet dere fra før om hvor de samiske språkene kommer fra?

Hva vet dere fra før om hvor det norske språket kommer fra?

Se klippet om språkhistorie i NRK-programmet over fra 28:00 til 33:20.

Etter at dere har sett klippet:

  • I grupper: Lag ei visuell framstilling, for eksempel ei tidslinje, av utviklingen og opphavet til samisk og norsk språk, slik det kommer fram i dette klippet.
  • Del med de andre gruppene.

Diskuter:

  • Hva er forskjeller og likheter i framstillingene, hva synes dere var interessant eller overraskende?
  • Hvordan blir historien til samisk og norsk framstilt i lærebøker og på skolen ellers?
  • Hva slags virkning kan det ha på oss å lære om opphavet til norsk og samisk samtidig, ikke atskilt?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 02.03.2021

Læringsressurser

Teorier om språk og språkbruk