Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å bryte språkbarrierer

Ali Mohamed har laget ei ordbok for å forklare norske ord og uttrykk. Hva kan vi lære av dette om språk og kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn?

Ali Mohamed har laget ei egen ordbok som forklarer ord og uttrykk på norsk som det ikke er lett å forstå uten kontekst. Se intervjuet med Ali Mohamed hos Lindmo, og reflekter rundt spørsmålene under:

NRK TV: Ali Mohamed hos Lindmo

Del 1. Språk er ikke bare ordene vi bruker

 • Hva var bakgrunnen for at Ali Mohamed bestemte seg for å lage denne boka?
 • Hva gjorde Mohamed for å få kollegene til å forstå at han ikke forstod?
 • I intervjuet sier Mohamed at han ønsker "å synliggjøre at språk ikke bare er ordene vi bruker". Hva tror du han mener med dette? Kan du finne begreper og kunnskap fra artiklene nederst som forklarer og bekrefter det Mohamed sier om språk over?
 • Det er også store forskjeller mellom generasjoner når det gjelder å bruke og forstå en del ord og uttrykk. Forstår du alle uttrykkene i quizen nederst i denne NRK-artikkelen om Ali Mohamed?

NRK: "Å ha griseflaks" betydde noe helt annet for Ali: Nå har han skrevet bok om norske ord og uttrykk.

Del 2. Språk og kultur

 • Videoen under gir ei innføring i uttrykket "det er typisk norsk å være god" på somalisk. Se gjennom videoen og diskuter: Hva sier videoen om hvor mye kunnskap du egentlig trenger for å forstå og kommunisere godt på et annet språk?
 • Mohamed nevner på slutten av intervjuet to uttrykk han liker spesielt godt: "å ha to tanker i hodet samtidig" og "å være enige om å være uenig". Han sier også at disse to er typisk norsk. Hva tenker du disse to uttrykkene sier om det norske samfunnet?
 • Vil du si at Mohamed har interkulturell kompetanse? Begrunn.

Norsk som andrespråk: Det er typisk norsk å være god

Del 3. Å lære språk i samspill med andre

 • Bruk modeller og begreper om kommunikasjon og kontekst til å beskrive språkbarrieren Mohamed opplevde på jobb, og hvordan han løste problemet.
 • Hva tror du Anne Lindmo mener når hun sier i intervjuet at: "Det ble et slags gruppearbeid med folk rundt deg?"
 • Mohamed knytter det å lære norske ord og uttrykk til integrering og det å delta i fellesskapet. Hva tenker du om dette?
 • Bruk det Ali Mohamed forteller til å lage noen punkter for god kommunikasjon i sammenhenger der noen har språket som andrespråk. Du kan også bruke stoff fra artiklene nederst.
 • Del tipsene med klassen, og bli enige om noen felles punkter.Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 19.02.2021

Læringsressurser

Teorier om språk og språkbruk