Hopp til innhold

Oppgave

Hva slags språkkompetanse har du?

Utforsk og diskuter hvilken underliggende språkkompetanse dere har, ved å gjøre øvelser som gjør dette synlig.


Lilla hjerne fremstilt som en prosessor i en datamaskin. Illustrasjon.

Hjernen vår må ta mange lynraske avgjørelser når du snakker, basert på både den grammatiske og den kommunikative kompetansen som du hele tiden utvikler.

Del 1. Hva er språkkompetanse?

Les artikkelen om språkkompetanse under. Hva er grammatisk og kommunikativ kompetanse?

Del 2. Grammatisk kompetanse

Gå sammen i par eller grupper, og prøv å forklare hva dere mener er feil med setningene under, uten å bruke andre kilder enn deres egen grammatiske kompetanse:

  • Det ikke er så farlig.
  • Jenta som jeg møtte på ferie, på mandag dukket opp.
  • Aldri har meg kjent noen som er så snill som deg.
  • Han gidde meg boka.

Diskuter: Hvordan vet dere hva som er rett og galt? Var det lett eller vanskelig å forklare feilene?

Del 3. Kommunikativ kompetanse

Gå sammen i par eller grupper, og prøv å finne så mange måter som mulig å uttrykke disse meldingene på:

  • at du ønsker å be noen om å hente noe for deg
  • at du vil uttrykke at du liker noen
  • at du føler deg ukomfortabel med en situasjon
  • at du vil ha utsettelse på en prøve

Diskuter:

  • Hvor mange ulike måter fant dere å si ting på?
  • Hva slags vurderinger ligger bak når du i hverdagen bestemmer hvilken måte å uttrykke noe på, som passer til en gitt situasjon?
Sist faglig oppdatert 25.02.2021
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Teorier om språk og språkbruk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter