Hopp til innhold

Fagstoff

Arbeid

To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De tre vennene snakker om hvilke yrker foreldrene deres har, og om hva de kan tenke seg å gjøre i framtiden.

Arbeid

0:00
-0:00

工作

李美玉:

田中太郎,你爸爸妈妈做什么工作?

田中太郎:

我爸爸是商人,妈妈是医生。

李美玉:

我爸爸也是商人,妈妈是护士。马红,你爸爸妈妈呢?

马红:

我的父母都七十岁,不工作。挪威人六十七岁以后不上班。田中太郎,你以后也想做商人吗?

田中太郎:

我对做生意不感兴趣,我想做中文老师。你们呢?你们对什么感兴趣?

李美玉:

我想将来做演员或者歌手。可是找这样的工作不容易!

马红:

是的,我比较喜欢学语言,可是学商务的学生更容易找工作。

李美玉:

我希望我们以后都会有喜欢的工作。

马红:

我也是,这个很重要。美玉,你唱歌唱得非常好,希望你以后能做歌手!

田中太郎:

是的!那天听你唱歌,我们都很喜欢。

李美玉:

要做歌手,还需要很多训练。

田中太郎:

我们可以每天都去KTV!

马红:

好!

Kinesisk tradisjonell

工作

李美玉:

田中太郎,你爸爸媽媽做什麼工作?

田中太郎:

我爸爸是商人,媽媽是醫生。

李美玉:

我爸爸也是商人,媽媽是護士。馬紅,你爸爸媽媽呢?

馬紅:

我的父母都七十歲,不工作。挪威人六十七歲以后不上班。田中太郎,你以后也想做商人嗎?

田中太郎:

我對做生意不感興趣,我想做中文老師。你們呢?你們對什麼感興趣?

李美玉:

我想將來做演員或者歌手。可是找這樣的工作不容易!

馬紅:

是的,我比較喜歡學語言,可是學商務的學生更容易找工作。

李美玉:

我希望我們以后都會有喜歡的工作。

馬紅:

我也是,這個很重要。美玉,你唱歌唱得非常好,希望你以后能做歌手!

田中太郎:

是的!那天聽你唱歌,我們都很喜歡。

李美玉:

要做歌手,還需要很多訓練。

田中太郎:

我們可以每天都去KTV!

馬紅:

好!

Nøkkelord

工作 – gōngzuò – arbeid

演员 – yǎnyuán – skuespiller

做 – zuò – å gjøre; å være

或者 – huòzhě – eller

商人 – shāngrén – forretningsmann

歌手 – gēshǒu – sanger(inne)

医生 – yīshēng – lege

语言 – yǔyán – språk

护士 – hùshi – sykepleier

商务 – shāngwù – handel

父母 – fùmǔ – foreldre

希望 – xīwàng – å håpe

上班 – shàngbān – å gå på jobb

重要 – zhòngyào – viktig

生意 – shēngyì – forretninger

– néng – å kunne

感兴趣 – gǎn xìngqù – å være interessert i

训练 – xùnliàn – å øve opp; øvelse

将来 – jiānglái – i framtiden

Tekst på pinyin:

Gōngzuò

Lǐ Měiyù:

Tiánzhōng Tàiláng, nǐ bàba māma zuò shénme gōngzuò?

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ bàba shì shāngrén, māma shì yīshēng.

Lǐ Měiyù:

Wǒ bàba yě shì shāngrén, māma shì hùshì. Mǎ Hóng, nǐ bàba māma ne?

Mǎ Hóng:

Wǒde fùmǔ dōu qīshí suì, bù gōngzuò. Nuówēirén liùshíqī suì yǐhòu bù shàngbān. Tiánzhōng Tàiláng, nǐ yǐhòu yě xiǎng zuò shāngrén ma?

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ duì zuò shēngyì bù gǎn xìngqù, wǒ xiǎng zuò zhōngwén lǎoshī. Nǐmen ne? Nǐmen duì shénme gǎn xìngqù?

Lǐ Měiyù:

Wǒ xiǎng jiānglái zuò yǎnyuán huòzhě gēshǒu. Kěshì zhǎo zhèyàng de gōngzuò bù róngyì!

Mǎ Hóng:

Shìde, wǒ bǐjiào xǐhuan xué yǔyán, kěshì xué shāngwù de xuésheng gèng róngyì zhǎo gōngzuò.

Lǐ Měiyù:

Wǒ xīwàng wǒmen yǐhòu dōu huì yǒu xǐhuan de gōngzuò.

Mǎ Hóng:

Wǒ yě shì, zhèi ge hěn zhòngyào. Měiyù, nǐ chànggē chàng de fēicháng hǎo, xīwàng nǐ yǐhòu néng zuò gēshǒu!

Tiánzhōng Tàiláng:

Shìde! Nà tiān tīng nǐ chànggē, wǒmen dōu hěn xǐhuan.

Lǐ Měiyù:

Yào zuò gēshǒu, hái xūyào hěn duō xùnliàn.

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒmen kěyǐ měi tiān dōu qù KTV!

Mǎ Hóng:

Hǎo!

Vi har tidligere hatt verbet zuò i betydningen «å gjøre» eller «å arbeide med». 你做什么工作? Nǐ zuò shénme gōngzuò? betyr da direkte oversatt: «Hvilket arbeid gjør du / arbeider du med?», dvs. «Hvilken jobb har du?». I denne dialogen brukes også i en litt annen, men lignende betydning, nemlig «å være», og brukes når vi snakker om å inneha et yrke eller en funksjon. For eksempel betyr 做医生 zuò yīshēng «å være lege».

Hvis-setninger

Vi har lært at en hvis-setning på kinesisk kan innledes med 如果…的话 rúguǒ … de huà. Her er faktisk både 如果 og 的话 valgfrie. Vi kan velge å bruke bare en av delene for å uttrykke «hvis». Men vi kan også velge å ikke bruke noen av dem og la det gå fram av konteksten at det er snakk om en hvis-setning. Et eksempel på dette:要做歌手,还需要很多训练。 Yào zuò gēshǒu, hái xūyào hěn duō xùnliàn. Andre del av setningen må være en konsekvens av det som står foran komma: «[Hvis jeg] skal bli sangerinne, [så] trenger jeg fremdeles mye øvelse.»

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

Arbeid

Li Meiyu:

Tanaka Taro, hva arbeider foreldrene dine med?

Tanaka Taro:

Faren min er forretningsmann, og moren min er lege.

Li Meiyu:

Faren min er også forretningsmann, og moren min er sykepleier. Ma Hong, hva med foreldrene dine?

Ma Hong:

Begge foreldrene mine er 70 år gamle, så de arbeider ikke. Nordmenn arbeider ikke etter at de har fylt 67 år. Tanaka Taro, vil du også bli forretningsmann i framtiden?

Tanaka Taro:

Jeg er ikke interessert i å drive med forretningsvirksomhet, jeg har lyst til å bli kinesisklærer. Hva med dere? Hva er dere interessert i?

Li Meiyu:

Jeg har lyst til å bli skuespiller eller sangerinne i framtiden. Men det er ikke lett å finne denne typen arbeid!

Ma Hong:

Det stemmer, jeg liker ganske godt å studere språk, men det er lettere å finne arbeid for studenter som studerer handelsfag!

Li Meiyu:

Jeg håper at vi alle kommer til å få jobber i framtiden som vi liker.

Ma Hong:

Jeg også, det er veldig viktig. Meiyu, du synger svært bra, jeg håper du kan bli sangerinne i framtiden!

Tanaka Taro:

Det stemmer! Da vi hørte deg synge den dagen, så likte vi det alle veldig godt.

Li Meiyu:

Hvis jeg skal bli sangerinne, så trenger jeg fremdeles mye øvelse.

Tanaka Taro:

Vi kan dra på karaoke hver dag!

Ma Hong:

OK!

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018

Læringsressurser

Leksjon 12: Arbeid