Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det kinesiske pengesystemet

Har får du en innføring i det kinesiske pengesystemet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Forskjellige kinesiske pengesedler spredt utover et bord. Foto.

Den kinesiske valutaen heter 人民币 rénmínbì – «folkets valuta» – og forkortelsen er RMB. Tilsvarende en «krone» har vi enheten yuán, som videre kan inndeles i 10 jiǎo og 100 fēn. Den største seddelenheten er 100 yuán, og den minste myntenheten er 1 fēn. yuán kalles også uformelt for kuài og jiǎo uformelt for máo.

Den vanlige formelen for å spørre om prisen på noe er som følger:

A……(要)多少钱? … (yào) duōshao qián? – «Hvor mye koster …?»

B……(要)十块钱 / 十元。 … (yào) shí kuài qián/shí yuán – «… koster ti yuan.»

Bruker vi kuài, er det vanlig å ha ordet for «penger», qián, på slutten av summen. Dette har vi vanligvis ikke hvis vi bruker yuán, som er mer formelt.

Ellers fungerer det kinesiske tallsystemet logisk sammen med valutasystemet, slik at f.eks. 10 000 RMB på kinesisk blir 一万元 yíwàn yuán, og ikke *十千元 shíqiān yuán, osv.

Skal vi uttrykke en kompleks pengesum, kommer enhetene lineært etter hverandre, à la slik vi uttrykker årstall. Eksempel:

9,99 RMB = 九块九毛九分钱 jiǔ kuài jiǔ máo jiǔ fēn qián

Det siste elementet, som kan være qián – «penger» – eller enhetene máo eller fēn, utelates ofte.

九块九毛九分钱 jiǔ kuài jiǔ máo jiǔ fēn qián, som betyr «9,99,–»,

… kan også uttrykkes slik:
九块九毛九分 jiǔ kuài jiǔ máo jiǔ fēn

… og slik:
九块九毛九 jiǔ kuài jiǔ máo jiǔ

Hvis vi utelater máo eller fēn, kan vi ikke ha med qián på slutten.

Tier-enheter må også uttales, slik at «111,–» blir 一百一十一块钱 yìbǎi yìshíyī kuài qián / 一百一十一元 yìbǎi yìshíyī yuán.

Líng – «null» – uttales der hvor vi har en intern null i en pris. Eksempel:

九块零九分 jiǔ kuài líng jiǔ fēn – «9,09,–».

Sist oppdatert 07.03.2017
Tekst: Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 9: På kjøpesenteret

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs