Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til grammatikk i leksjon 9

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen På kjøpesenteret.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.

1. 一些 yìxiē


Nomen på kinesisk skiller ikke mellom entall og flertall som på norsk, der vi skiller mellom for eksempel «bil» og «biler». Konteksten avgjør om substantivet refererer til én eller flere av det det er snakk om. Likevel finnes det noen tilfeller med eksplisitt flertallsmarkering av nomen på kinesisk, men disse er begrenset til spesifikke situasjoner og forklares der de dukker opp.

I uttrykket yìxiē fungerer xiē syntaktisk som et målord, men erstatter det målordet som ellers ville ha stått mellom tallet og substantivet. Sammenlign:

一个人
yí ge rén

一些人
yìxiē rén

这个人
zhè ge rén

那个人
nà ge rén

et
menneske

noen mennesker

dette mennesket

det mennesket

0;一本书
yì běn shū

0;一些书
yìxiē shū

0;这些书
zhè xiē shū

0;那些书
nà xiē shū

en
bok

noen
bøker

disse
bøkene

de
bøkene

2. Nominalfraser

Både 新衣服 xīn yīfu og 各种各样的商店 gèzhǒng-gèyàng de shāngdiàn er nominalfraser. Sammenlign:

1. 新 
0; 衣服

xīn yīfu

2. 各种各样

gèzhǒng-gèyàng

的 
0; 商店

de shāngdiàn

nye klær

all slags

butikker

attr. kjerne

attr.

_ kjerne

Har kjernen i en nominalfrase et enstavelsesadjektiv foran seg, modifiserer dette kjernen uten at de er nødvendig å ha med. Har attributtet derimot mer enn én stavelse, er de som regel nødvendig, som når 各种各样 gèzhǒng-gèyàng (firetegnsfrase) står som attributt og modifiserer kjernen 商店 shāngdiàn.

Merk at nomen er friere når de fungerer som attributt. De trenger ikke de, selv om attributtet (som også er et nomen) har én eller flere stavelser:

书包 shūbāo

«bokveske» (skolesekk)

语法书 yǔfǎshū

«grammatikkbok»

Her illustreres det godt hvordan det å ha kjennskap til ordenes ordklasse kan hjelpe deg med å konstruere riktige setninger på kinesisk, ettersom ordklassen til ordet bestemmer hvilke grammatiske egenskaper ordet har.

3. 一下 yíxià


一下 yíxià fungerer som et verbsuffiks (noe som legges til på slutten av et ord) for å uttrykke at verbet utføres i liten grad eller over kort tid. Sammenlign:

kàn

shū

«lese bok»

kàn

一下

yíxià

shū

«lese litt bok»

Merk at 一下 yíxià modifiserer verbet, mens 一点 yìdiǎn modifiserer et påfølgende nomen (一点 yìdiǎn tas opp i senere leksjoner). Sammenlign:

看一下 书

kàn yíxià shū

«lese (en kort stund) bok»

看 一点书

kàn yìdiǎn shū

«lese (en liten mengde) bok»

看一点书 kàn yìdiǎn shū sier at mengden som ble lest, var liten, uavhengig av hvor lang tid det tok. 看一下书 kàn yíxià shū uttrykker at det ble lest en liten stund, men sier ikke noe om mengden som ble lest.

4. yào


yào har flere betydninger og er delvis nevnt tidligere. For ordens skyld nevner vi de viktigste betydningene og bruksmåtene her:

1. 要去 (学校)

yào qù (xuéxiào)

+ verb

= hjelpeverb

«skal/vil (veldig gjerne)»

2. 要(一杯)水

yào (yì bēi) shuǐ

+ nomen

= verb

«vil ha (noe)»

yào kan også i overført betydning (fra punkt 2 over) bety «å koste». Eksempler:

这本书要多少钱?  «Hva koster denne boken?»

Zhè běn shū yào duōshao qián?

这本要五十块钱。 «Den koster 50 kroner.»

Zhè běn yào wǔshí kuài qián.

Se også punkt 7 i leksjon 7.

Sist oppdatert 07.03.2017
Tekst: Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 9: På kjøpesenteret

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs