Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

På kjøpesenteret

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.

De tre vennene trenger å gjøre noen innkjøp til hyblene sine. De bestemmer seg for å besøke et lokalt kjøpesenter i helgen.

På kjøpesenteret

0:00
-0:00

På kjøpesenteret

在商场

马红:

哎呀,我家没有餐具!杯子、盘子、刀叉都没有!我得去买一些东西。美玉,我们这个周末一起去逛街,怎么样?

李美玉:

好啊,我想买新衣服。我需要一条裤子和一件T恤。田中太郎,你想不想一起去?

田中太郎:

好的!我的电脑有问题,我想找一家电脑店,去修电脑。大学附近有没有电脑店,你们知道吗?

马红:

学校附近有一个很大的商场。那里有各种各样的商店。

田中太郎:

好,我们一起去那边吧。

(在衣服店)

李美玉:

你好,这条裤子多少钱?

店员:

你好。这条裤子两百块钱。

李美玉:

这件T恤呢?

店员:

T恤三百块。

李美玉:

三百块!太贵了!我换别的吧。

店员:

这种现在很便宜,你看一下,觉得怎么样?

李美玉:

嗯,这件不错,要多少钱?

店员:

这件只要一百五十块。

李美玉:

好,这件便宜,这两个一共多少?

店员:

一共三百五十元。

李美玉:

可以刷卡吗?

店员:

对不起,我们这里只收现金。

李美玉:

好。给你四百块。

店员:

收你四百块找你五十块。这是你的发票。谢谢光临!

Kinesisk tradisjonell

在商場

馬紅:

哎呀,我家沒有餐具!杯子、盤子、刀叉都沒有!我得去買一些東西。美玉,我們這個周末一起去逛街,怎麼樣?

李美玉:

好啊,我想買新衣服。我需要一條褲子和一件T恤。田中太郎,你想不想一起去?

田中太郎:

好的!我的電腦有問題,我想找一家電腦店,去修電腦。大學附近有沒有電腦店,你們知道嗎?

馬紅:

學校附近有一個很大的商場。那裡有各種各樣的商店。

馬紅:

好,我們一起去那邊吧。

(在衣服店)

李美玉:

你好,這條褲子多少錢?

店員:

你好。這條褲子兩百塊錢。

李美玉:

這件T恤呢?

店员:

T恤三百塊。

李美玉:

三百塊!太貴了!我換別的吧。

店员:

這種現在很便宜,你看一下,覺得怎麼樣?

李美玉:

嗯,這件不錯,要多少錢?

店员:

這件祇要一百五十塊。

李美玉:

好,這件便宜,這兩個一共多少?

店员:

一共三百五十元。

李美玉:

可以刷卡嗎?

店员:

對不起,我們這裡祇收現金。

李美玉:

好。給你四百塊。

店员:

收你四百塊找你五十塊。這是你的發票。謝謝光臨!

Nøkkelord

商场 – shāngchǎng – kjøpesenter

– qián – penger

餐具 – cānjù – bestikk og servise

现在 – xiànzài – nå

– mǎi – å kjøpe

一下 – yīxià – litt

一些 – yīxiē – noen

不错 – bùcuò – ikke verst

东西 – dōngxi – ting

便宜 – piányi – billig

逛街 – guàngjiē – å vindusshoppe

一共 – yīgòng – til sammen

衣服 – yīfu – klær

刷卡 – shuākǎ – betale med kort

T – T-xù – T-skjorte

对不起 – duìbuqǐ – unnskyld

多少 – duōshao – hvor mye

现金 – xiànjīn – kontanter

Tekst på pinyin:

Zài shāngchǎng

Mǎ Hóng:

Āiyā, wǒ jiā méi yǒu cānjù! Bēizi, pánzi, dāochā dōu méi yǒu! Wǒ děi qù mǎi yìxiē dōngxi. Měiyù, wǒmen zhè ge zhōumò yìqǐ qù guàngjiē, zěnmeyàng?

Lǐ Měiyù:

Hǎo a, wǒ xiǎng mǎi xīn yīfu. Wǒ xūyào yì tiáo kùzi hé yí jiàn T-xù. Tiánzhōng Tàiláng, nǐ xiǎng bu xiǎng yìqǐ qù?

Tiánzhōng Tàiláng:

Hǎode! Wǒde diànnǎo yǒu wèntí, wǒ xiǎng zhǎo yì jiā diànnǎodiàn, qù xiū diànnǎo. Dàxué fùjìn yǒu méi yǒu diànnǎodiàn, nǐmen zhīdào ma?

Mǎ Hóng:

Xuéxiào fùjìn yǒu yí ge hěn dà de shāngchǎng. Nàlǐ yǒu gèzhǒng gèyàng de shāngdiàn.

Tiánzhōng Tàiláng:

Hǎo, wǒmen yìqǐ qù nàbiān ba.

(Zài yīfudiàn)

Lǐ Měiyù:

Nǐ hǎo, zhè tiáo kùzi duōshao qián?

Diànyuán:

Nǐ hǎo. Zhè tiáo kùzi liǎng bǎi kuài qián.

Lǐ Měiyù:

Zhè jiàn T-xù ne?

Diànyuán:

T-xù sānbǎi kuài.

Lǐ Měiyù:

Sānbǎi kuài! Tài guì le! Wǒ huàn biéde ba.

Diànyuán:

Zhè zhǒng xiànzài hěn piányi, nǐ kàn yíxià, juéde zěnmeyàng?

Lǐ Měiyù:

Ǹg, zhè jiàn búcuò, yào duōshao qián?

Diànyuán:

Zhè jiàn zhǐ yào yìbǎi wǔshí kuài.

Lǐ Měiyù:

Hǎo, zhè jiàn piányi, zhè liǎng ge yígòng duōshao?

Diànyuán:

Yígòng sānbǎi wǔshí yuán.

Lǐ Měiyù:

Kěyǐ shuākǎ ma?

Diànyuán:

Duìbuqǐ, wǒmen zhèlǐ zhǐ shōu xiànjīn.

Lǐ Měiyù:

Hǎo. Gěi nǐ sìbǎi kuài.

Diànyuán:

Shōu nǐ sìbǎi kuài zhǎo nǐ wǔshí kuài. Zhè shì nǐde fāpiào. Xièxie guānglín!

大学附近 dàxué fùjìn

Merk at på norsk får ordene motsatt rekkefølge for et uttrykk som dette: «i nærheten av universitetet» og ikke «universitetet i nærheten av», som det står på kinesisk. I realiteten er uttrykket på kinesisk en nominalfrase, der 附近 fùjìn er kjerne og 大学 dàxué er attributt.

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

På kjøpesenteret

Ma Hong:

Uff, jeg har ikke bestikk og servise hjemme! Jeg har hverken glass, tallerkener eller kniv og gaffel! Jeg må dra for å kjøpe noen ting. Meiyu, la oss dra sammen for å kikke i butikker denne helgen, OK?

Li Meiyu:

Det er greit, jeg har lyst til å kjøpe nye klær. Jeg trenger en bukse og en T-skjorte. Tanaka Taro, vil du dra sammen med oss?

Tanaka Taro:

OK! Det er noe galt med datamaskinen min, jeg har lyst til å finne en databutikk for å reparere datamaskinen. Vet dere om det finnes noen databutikk i nærheten av universitetet?

Ma Hong:

Det er et stort kjøpesenter i nærheten av skolen. Der har de all slags butikker!

Tanaka Taro:

Bra, la oss dra dit sammen.

(I klesbutikken)

Li Meiyu:

God dag, hva koster denne buksa?

Ekspeditør:

God dag. Denne buksa koster 200 yuan.

Li Meiyu:

Hva med denne T-skjorta?

Ekspeditør:

T-skjorta koster 300 yuan.

Li Meiyu:

300 yuan! Det er altfor dyrt! Da får jeg bytte til en annen.

Ekspeditør:

Denne typen er veldig billig nå, ta en titt, hva synes du?

Li Meiyu:

Jo, denne er ikke verst, hvor mye koster den?

Ekspeditør:

Den koster bare 150 yuan.

Li Meiyu:

OK, denne er billig, hvor mye koster disse to til sammen?

Ekspeditør:

350 yuan til sammen.

Li Meiyu:

Kan jeg betale med kort?

Ekspeditør:

Beklager, vi tar bare kontanter her.

Li Meiyu:

Greit. Her er 400 yuan.

Ekspeditør:

Jeg får 400 yuan fra deg og gir deg 50 yuan tilbake. Her er kvitteringen din. Takk for besøket!

Sist oppdatert 27.08.2018
Tekst: Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 9: På kjøpesenteret

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs