Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til vokabular i leksjon 8

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen Å feire bursdag.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. 不要 bú yào


不要 bú yào og bié betyr det samme og brukes likt. De kommer begge foran verb og uttrykker formaning: «Ikke …!». De brukes i imperativsetninger når man vil gi en «ordre» om noe. Eksempel:

别去那儿! Bié qù nàr! – «Ikke dra dit!»
你不要说话! Nǐ bú yào shuōhuà! – «Ikke snakk!»

2. 那边 nàbiān


Både 那边 nàbiān, 那里 nàlǐ og 那儿 nàr betyr «der», og både 这边 zhèbiān, 这里 zhèlǐ og 这儿 zhèr betyr «her». Betydningen er altså den samme, uavhengig av om det er biān, lǐ eller -r som kommer etter nà eller zhè. Litt avhengig av hvor du er i Kina, vil noen være vanligere enn andre, men betydningen er den samme. Endelsen -r er ikke vanlig i skriftlig kinesisk, med mindre du siterer muntlig tale.

Sist oppdatert 07.03.2017
Tekst: Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 8: Å feire bursdag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs