Hopp til innhold

Oppgave

Den kinesiske familien – studiespørsmål

LK20LK06
En familie tar selfie på Den himmelske freds plass i Beijing. Foto.

Dette er studiespørsmål du kan arbeide med etter å ha lest artikkelen Den kinesiske familien. Bruk Internett og eventuelt andre hjelpemidler til å finne svar på spørsmålene. Diskuter i klassen.

  1. Hva menes med at familien i det tradisjonelle Kina var patriarkalsk?
  2. Tradisjonelt er kinesere moralsk forpliktet til å ta seg av den eldre generasjonen i alderdommen. Hva skjer når det bare er ett barn i familien?
  3. Søk deg fram til såkalte «befolkningspyramider» på nettet, og sammenlign Kina, Japan og noen europeiske land. Hva forteller de deg?
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Harald Bøckman

Læringsressurser

Leksjon 3: Familie