Hopp til innhold

Veiledning

Forberedelse til leksjon 3

LK20LK06

Leksjon 3: Familie

Familieportrett. Foto.

Forberedelse

准备
Zhǔnbèi

Dette bør du kjenne til på forhånd:

• hvordan du stiller spørsmål på kinesisk
• hvordan du svarer benektende på kinesisk
• hvordan du uttrykker eierskap på kinesisk
• tiltaleformer, hilsemåter og navn

Dette skal du lære:

Språk:
• å spørre andre om hvor stor familie de har.
• å fortelle hvor mange personer du har i din egen familie.
• å spørre og fortelle om alderen på personer.
• å spørre og fortelle om noen er elever eller studenter.

Språk, samfunn og kultur:
• trekk ved tradisjonell kinesisk familiestruktur
• Kinas barnebegrensningspolitikk og demografiske konsekvenser av dette
• endrede kinesiske oppfatninger om familie

Før du starter, tenk igjennom følgende:

• Hva er vanlig størrelse på en norsk familie?
• Hvilke oppfatninger har vi i Norge om familie?
• Har disse oppfatningene endret seg over tid?

Sist oppdatert 17.01.2018
Skrevet av Ole Fossgård

Læringsressurser

Leksjon 3: Familie