Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Forberedelse til leksjon 2

Her skal du forberede deg til å ta fatt på kinesisk 1 leksjon 2.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Studenter snakker sammen. Foto.

第二课:认识同学 (Dì èr kè: Rènshi tóngxué)

准备 (Zhǔnbèi)

På forhånd bør du vite:

 • hvordan du hilser på noen på kinesisk
 • hvordan du spør om hva andre heter og hvordan du forteller hva du heter selv
 • hva slags tiltaleformer, måter å hilse på og navn som brukes i Kina

Du skal lære:

Kommunikasjon:

 • å si «God morgen!»
 • å spørre om andre kjenner noen eller ikke
 • å fortelle om du kjenner noen eller ikke
 • å si om noen er en venn eller en medstudent
 • å spørre hvem noen er
 • å spørre om og fortelle om noens nasjonalitet

Språk, samfunn og kultur:

 • om noen trekk ved kinesernes forhold til utlendinger opp gjennom historien
 • om hvordan det er å være utlending i Kina
 • om utlendingers holdninger til Kina historisk sett

Før du starter, tenk igjennom følgende:

 • Hva snakker vi om når vi skal bli kjent med nye klassekamerater i Norge?
 • Hvilke holdninger har nordmenn til utlendinger, og hvordan ser utlendinger på Norge?
 • Hvilke holdninger har vi til Kina og kineserne?
Sist oppdatert 29.08.2019
Tekst: Ole Fossgård (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs