Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å bli kjent med en medstudent

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
En vestlig kvinnelig studen og en kinesisk mannlig student snakker sammen. Illustrasjon.

Li Meiyu kommer i prat med en annen student før de skal ha første time på morgenen.

Å bli kjent med en medstudent

0:00
-0:00

Å bli kjent med en medstudent

Tekst på pinyin:

Rènshi tóngxué

Person

Dialog

Lǐ Měiyù:

Zǎo! Qǐng wèn, nǐ jiào shénme míngzi?

Tiánzhōng Tàiláng:

Zǎo! Wǒ jiào Tiánzhōng Tàiláng.

Lǐ Měiyù:

Nǐ hǎo, wǒ jiào Lǐ Měiyù. Nǐ rènshi Mǎ Hóng ma?

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ bú rènshi. Tā shì shéi?

Mǎ Hóng:

Tā shì wǒde péngyou, yě shì wǒmende tóngxué.

Tiánzhōng Tàiláng:

Tā shì nǎli rén?

Mǎ Hóng:

Tā shì nuówēirén. Wǒ yě shì nuówēirén. Nǐ ne? Nǐ shì zhōngguórén ma?

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ bú shì zhōngguórén, wǒ shì Rìběn dōngjīngrén.

Nøkkelord

  • rènshi – å kjenne
  • tā – hun
  • shì – å være
  • shéi – hvem
  • péngyou – venn
  • tóngxué – medstudent
  • nǎli – hvor
  • nuówēirén – nordmann
  • zhōngguórén – kineser
  • rìběnrén – japaner

认识同学

Person

Dialog

李美玉:

早!请问,你叫什么名字?

田中太郎:

早!我叫田中太郎。

李美玉:

你好,我叫李美玉。你认识马红吗?

田中太郎:

我不认识。她是谁?

李美玉:

她是我的朋友,也是我们的同学。

田中太郎:

她是哪里人?

李美玉:

她是挪威人,我也是挪威人。你呢?你是中国人吗?

田中太郎:

我不是中国人,我是日本东京人。

Kinesisk tradisjonell

認識同學

Person

Dialog

李美玉:

早!請問,你叫什麼名字?

田中太郎:

早!我叫田中太郎。

李美玉:

你好,我叫李美玉。你認識馬紅嗎?

田中太郎:

我不認識。她是誰?

李美玉:

她是我的朋友,也是我們的同學。

田中太郎:

她是哪裡人?

李美玉:

她是挪威人,我也是挪威人。你呢?你是中國人嗎?

田中太郎:

我不是中國人,我是日本東京人。

«Han» og «hun»

Legg merke til at ordet for «han» og «hun» har nøyaktig samme uttale på kinesisk, nemlig . Det er derfor ikke mulig å vite om man snakker om en gutt/mann eller jente/kvinne når man refererer til noen i tredjeperson i muntlig kinesisk. I skriftlig kinesisk skiller vi mellom – «han» – og – «hun».

Tekst på norsk

Å bli kjent med en medstudent

Person

Dialog

Li Meiyu:

God morgen! Kan jeg spørre hva du heter?

Tanaka Taro:

God morgen! Jeg heter Tanaka Taro.

Li Meiyu:

Hei, jeg heter Li Meiyu. Kjenner du Ma Hong?

Tanaka Taro:

Nei, jeg kjenner ikke henne. Hvem er hun?

Li Meiyu:

Hun er min venn og er også vår medstudent.

Tanaka Taro:

Hvor er hun fra?

Li Meiyu:

Hun er nordmann. Jeg er også nordmann. Hva med deg? Er du kineser?

Tanaka Taro:

Jeg er ikke kineser. Jeg er japaner og kommer fra Tokyo.

Sist oppdatert 20.08.2018
Tekst: Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs