Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk leksjon 1

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen "Hei!".
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. -men

-men er et bundet morfem, som betyr at det ikke kan stå alene i en setning, og vanligvis står det etter personlige pronomen (jeg, du osv.). Kombinasjonen av et pronomen med -men gjør det til flertall, for eksempel wǒ – «jeg», nǐ – «du» → 我们 wǒmen – «vi», 你们 nǐmen – «dere» og så videre.

Vanlige nomen brukes ikke med -men, for på kinesisk tolkes nomen som entall eller flertall avhengig av konteksten, uten at dette nødvendigvis reflekteres i ordets ytre form eller gjøres eksplisitt på en annen måte.

2. 什么 shénme

什么 shénme betyr «hva» og er et spørreord/spørrepronomen. Det plasseres på det stedet i setningen hvor et eventuelt svar ville ha stått. Som svar til for eksempel 你姓什么? Nǐ xìng shénme?, kommer altså svaret i samme posisjon som 什么 shénme står i:

– Nǐ xìng shénme?
– Du heter hva?

– Wǒ xìng .
– Jeg heter Li.

Når man vil spørre om hva en viss ting er, i dette tilfellet et navn, kommer 什么 shénme foran nomenet man vil ha beskrevet/identifisert, altså:

«Du heter hva navn?» ≈ «Hva heter du?»:
你叫什么名字 Nǐ jiào shénme míngzi?

eller:

«Du spiser hva mat?» ≈ «Hva slags mat spiser du?»
你吃什么饭 Nǐ chī shénme fàn?

3. ne

ne er en såkalt spørsmålspartikkel. Den brukes vanligvis når man vil rette samme spørsmål mot ny person. Det vil si at i stedet for å gjenta hele det samme spørsmålet som forekommer i setningen før, bruker man heller kun ne etter nytt pronomen så lenge spørsmålet er uendret. Konteksten er normalt allerede tydelig (i dette tilfellet utveksling av navn) der hvor man bruker ne.

I stedet for å si …

– 我姓李,你贵姓?
– Wǒ xìng Lǐ, nǐ guì xìng?

... kan man heller si ...

– 我姓李,你呢
– Wǒ xìng Lǐ, nǐ ne?

... fordi 我姓李 Wǒ xìng Lǐ allerede har definert at konteksten dreier seg om etternavn.

Bruker man ne, oversettes dette ofte til norsk med «Hva med …?» eller «Og … da?».

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 28.11.2018

Læringsressurser

Leksjon 1: Hei!