Hopp til innhold

Fagstoff

Hei!

To vestlige kvinner og en kinesisk mann snakker sammen om å reise på ferie. Illustrsjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Li Meiyu og Ma Hong er to venner som nettopp har begynt på et kinesiskstudium i Beijing. På vei til første time treffer de på læreren sin for første gang.

Hei!

0:00
-0:00

Tekst på pinyin:

Nǐ hǎo!

Person

Dialog

Lǐ Měiyù, Mǎ Hóng:

Lǎoshī, nín hǎo. Nín guì xìng?

Wáng Lǎoshī:

Nǐmen hǎo! Wǒ xìng Wáng. Nǐmen jiào shénme míngzi?

Lǐ Měiyù:

Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Měiyù.

Wáng Lǎoshī:

Nǐ ne?

Mǎ Hóng:

Wǒ jiào Mǎ Hóng.

Wáng Lǎoshī:

Rènshi nǐmen hěn gāoxìng!

Nøkkelord

  • nǐ/nín hǎo – hei
  • lǎoshī – lærer
  • xìng – å hete til etternavn
  • nǐmen – dere
  • wǒ – jeg
  • jiào – å hete
  • shénme – hva
  • míngzi – navn

你好!

Person

Dialog

李美玉丶马红:

老师,您好。您贵姓?

王老师:

你们好!我姓王。你们叫什么名字?

李美玉:

我姓李,叫李美玉。

王老师:

你呢?

马红:

我叫马红。

王老师:

认识你们很高兴!

Kinesisk tradisjonell

你好!

Person

Dialog

李美玉丶馬紅:

老師,您好。您貴姓?

王老師:

你們好!我姓王。你們叫什麼名字?

李美玉:

我姓李,叫李美玉。

王老師:

你呢?

馬紅:

我叫馬紅。

王老師:

認識你們很高興!

Hilsemåter

Nǐ hǎo 你好, «hei», brukes gjerne når man hilser på noen for første gang, og i formelle sammenhenger. Når man treffer på noen man kjenner, kan man hilse ved å kommentere det åpenbare: «Ser du på TV?», «Hvor skal du?», «Har du spist?», osv.

Tekst på norsk

Hei!

Person

Dialog

Li Meiyu, Ma Hong:

God dag, lærer. Hva er Deres ærverdige etternavn?

Lærer Wang:

Hei! Jeg heter Wang til etternavn. Hva heter dere?

Li Meiyu:

Jeg heter Li til etternavn. Mitt fulle navn er Li Meiyu.

Lærer Wang:

Hva med deg?

Ma Hong:

Jeg heter Ma Hong.

Lærer Wang:

Hyggelig å bli kjent med dere!

Relatert innhold

Lær å hilse på kinesisk!

CC BY-SASkrevet av Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 20.08.2018

Læringsressurser

Leksjon 1: Hei!