Hopp til innhold

Fagstoff

Forklaringer til grammatikk til leksjon 14

Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen «Å snakke om film».
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Topic-comment-setninger

王家卫导演的电影我都喜欢!
Wáng Jiāwèi dǎoyǎn de diànyǐng wǒ dōu xǐhuan!

Setningen over har en typisk kinesisk struktur, og denne strukturen kalles gjerne for «topic-comment»-struktur:

TOPIC

COMMENT

王家卫导演的电影
Wáng Jiāwèi dǎoyǎn de diànyǐng

我都喜欢。
wǒ dōu xǐhuan.

Hva setningen handler om (temaet).

Hva som sies om temaet.

«Filmer som Wong Kar-Wai regisserer,

de liker jeg alle.»

Det er ikke uvanlig at setninger på kinesisk er slik, gjerne når man vil fremheve det man snakker om. Sammenlign:

茶我喜欢,咖啡不好喝。
Chá wǒ xǐhuan, kāfēi bù hǎohē.
«Te liker jeg, kaffe er ikke godt.»

Merk at temaet (topic) i det øverste eksempelet også har en intern grammatisk struktur:

TOPIC

王家卫
Wáng Jiāwèi

导演
dǎoyǎn


de

电影
diànyǐng

subjekt

verbal

(markør)

attributt

kjerne

Temaet i hele setningen er altså en nominalfrase med subjekt + verbal som attributt og nomenet 电影 diànyǐng, «film», som kjerne. 导演 dǎoyǎn kan på kinesisk være både nomen «regissør» og verb «å regissere». Her betyr det «Filmer som Wong Kar-Wai regisserer». Sammenlign:

Kinesisk: Wong Kar-Wai regisserer DE filmer.

Norsk: Filmer SOM Wong-Kar Wai regisserer.

2. 又…又… yòu ... yòu ...

Mønsteret 又A又B yòu A yòu B kan oversettes med «både A og B». Vanligvis er A og B to adjektiv. Sammenlign:

又好又感人 yòu hǎo yòu gǎnrén – «både god og rørende»

Merk at her er denne strukturen en del av et beskrivende komplement:

Subjekt

Verbal+markør

Komplement

章子怡

演得

又好又感人。

Zhang Ziyi

spiller

både godt og rørende.

又A又B-strukturen kan også ha verbalfraser inni seg, som i:

这部电影又是动作片又是爱情故事。
Zhè bù diànyǐng yòu shì dòngzuòpiān yòu shì àiqíng gùshi.
«
Denne filmen er både actionfilm og kjærlighetshistorie.»

3. 难道 nándào

难道你不觉得梁朝伟也演得特别好吗?
Nándào nǐ bù juéde Liáng Cháowěi yě yǎn de tèbié hǎo ma?

难道… nándao ... – «mener du at …?» blir brukt i begynnelsen av en setning der man stiller et retorisk spørsmål (et spørsmål man gjerne egentlig vet svaret på allerede), eller når man vil ha en ekstra bekreftelse på noe. Sammenlign:

难道我不知道吗? Nándào wǒ bù zhīdào ma? – «Mener du jeg ikke vet (dette)?» / «Skulle jeg liksom ikke vite dette?»

(Her er det åpenbart at vedkommende allerede vet godt hva det er snakk om.)

难道你真的不去吗? Nándao nǐ zhēnde bú qù ma? – «Mener du virkelig at du ikke skal dra/gå (et sted)?»

(Her får den ene parten følelsen av at den andre har ombestemt seg og ønsker bekreftelse.)

4. 要是…的话 yàoshi ... de huà

你要是不害怕的话,我们改天可以一起看。
Nǐ yàoshi bú hàipà de huà, wǒmen gǎitiān kěyǐ yìqǐ kàn.
«
Hvis du ikke er redd (for skrekkfilmer), så kan vi se sammen en annen dag.»

要是…(的话) yàoshi ... (de huà) betyr «hvis» og forekommer ofte i mønsteret 要是A(的话),(subjekt) 就Byàoshi A (de huà), (subjekt) jiù B

For eksempel:

要是你不喜欢(的话)我们 (就)不吃。
Yàoshi nǐ bù xǐhuan (de hua) wǒmen (jiù) bù chi.
«
Hvis du ikke liker det, så spiser vi det ikke.“

的话 de hua og jiù er begge valgfrie i denne konstruksjonen, men er oftere med enn ikke.

Se også leksjon 10.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Øystein Krogh Visted.
Sist faglig oppdatert 28.05.2020

Læringsressurser

Leksjon 14: Å snakke om film