Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til vokabular i leksjon 16

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen «Å bytte mobiltelefon».

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. yòu

又没有坏 yòu méi yǒu huài

yòu betyr vanligvis «igjen», men trenger ikke nødvendigvis referere til tid. Her betyr det «også» og brukes gjerne når man vil vektlegge at noe på ingen måte er det eneste aspektet ved noe.

Eksempler:

  1. 这个东西很贵,又不是特别好。Zhè ge dōngxi hěn guì, yòu bú shì tèbié hǎo. – Denne greia er kjempedyr, og heller ikke spesielt bra!
  2. 你今天没有来,又没告诉我! Nǐ jīntiān méi yǒu lái, yòu méi gàosu wǒ! – I dag kom du ikke, og du sa heller ingenting!

2. bìng

你并不需要新的iPhone。
Nǐ bìng bù xūyào xīn de iPhone.

bìng brukes alltid sammen med og uttrykker betydningen «på ingen måte». Det vektlegger et negativt eller fraværende aspekt.

Eksempler:

  1. 你并不是老师,你怎么知道! Nǐ bìng bú shì lǎoshi, nǐ zěnme zhīdào? – «Du er ikke lærer, du vet da slett ikke!»
  2. 虽然他有经验,可是他这里说的并不对! Suīrán tā yǒu jīngyàn, kěshì tā zhèli shuō de bìng bú duì! – «Selv om han har erfaring, har han på ingen måte rett her!»

3. 一直 yìzhí

一直盯着手机屏幕
Yìzhí dīngzhe shǒujī píngmù

一直 yìzhí er et adverb som plasseres foran verb for å uttrykke at man konstant utfører dette verbet.

Eksempler:

  1. 他一直这么说,可是我还是不同意。 Tā yìzhí zhème shuō, kěshì wǒ háishi bù tóngyì. – «Han sier det hele tiden, men jeg er fortsatt uenig.»
  2. 他一直是这样,应该不会改变。 Tā yìzhí shì zhè yàng, yīnggāi bú huì gǎibiàn. – «Han er alltid sånn og kommer nok ikke til å forandre seg.»
Sist oppdatert 18.03.2020
Tekst: Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 16: Å bytte mobiltelefon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter