Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forklaringer til vokabular i leksjon 13

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen "Jeg er uenig med deg".

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

1. 个人 gèrén

结婚完全是个人的事情
Jiéhūn wánquán shì gèrén de shìqing.
"Å gifte seg er utelukkende et privat anliggende."

I denne setningen er 个人 gèrén et adjektiv og fungerer som attributt til 事情 shìqing. Det er ikke et målord + nomen, selv om det er de samme tegnene som brukes. Her blir kontekst viktig. Sammenlign:

  1. 这个电脑是我个人的电脑。 Zhè ge diànnǎo shì wǒ gèrén de diànnǎo. – "Denne datamaskinen er min personlige datamaskin."
  2. 我是(一*)个人,我不是一个电脑! Wǒ shì (yí*) ge rén, wǒ bú shì yí ge diànnǎo! – "Jeg er et menneske, ikke en datamaskin!"

*Merk at i verb-objekt-konstruksjoner er det ikke uvanlig at tallet "ett" ( ) utelates, uten betydningsendring, for eksempel: 吃一顿饭 chī yí dùn fàn og 吃顿饭 chī dùn fàn.

Sist oppdatert 15.04.2020
Tekst: Øystein Krogh Visted (CC BY-SA)

Læringsressurser

Leksjon 13: Jeg er uenig med deg

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter