Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Styrke sosiale nettverk

Sosiale nettverk har viktige helsefremmende og forebyggende funksjoner. Hvordan er ditt sosiale nettverk bygd opp, og hvilke tiltak kan du gjøre for å styrke og utvide de sosiale nettverkene for pasienter og brukere?
En person har en videosamtale på nett med seks andre unge personer, de smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal du i del 1 kartlegge ditt eget sosiale nettverk. I del 2 skal du foreslå tiltak som kan styrke og utvide nettverkene til brukere for å forebygge ensomhet og psykiske lidelser.

Fire sirkler inni hverandre, nummerert fra 1 innerst til 4 i den ytterste ringen. Illustrasjon.

Del 1. Ditt sosiale nettverk

 1. Lag en liste med navnene på alle personene som du regner som ditt sosiale nettverk. Det kan være familie, venner, medelever, lærere, naboer, kollegaer og andre.

 2. Tegn en modell tilsvarende illustrasjonen på denne siden, med fire sirkler inni hverandre, på et A4-ark.

 3. Skriv inn navnene fra listen i oppgave 1 i sirklene, og plasser dem i den sirkelen som passer best ut fra hvor nær relasjonen mellom dere er. Husk at nærhet ikke nødvendigvis henger sammen med hvor hyppig kontakten er.

  • sirkel 1 (innerst): de aller nærmeste

  • sirkel 2: ikke de aller nærmeste, men viktige i livet ditt

  • sirkel 3: de du føler tilknytning til, som har en viss påvirkning på livet ditt

  • sirkel 4: ikke nære personer, men påvirker likevel livet ditt

 4. Bruk markeringstusjer eller fargeblyanter i ulike farger for å merke navnene du har skrevet i sirklene, med ulike farger basert på hvor ofte dere har kontakt. Bruk fire forskjellige farger, en for hver av disse punktene:

  • daglig kontakt

  • ukentlig kontakt

  • månedlig kontakt

  • årlig kontakt eller sjeldnere

 5. Se på arket ditt og reflekter over sammenhengen mellom nærhet i relasjonene og hvor ofte du har kontakt med de ulike personene.

  1. Hvor mange av personene du plasserte i sirkel 1 og 2, har du kontakt med daglig eller ukentlig?

  2. Hvor mange av personene i sirkel 1 og 2 har du kontakt med årlig eller sjeldnere?

  3. Hvor ofte har du kontakt med personene i sirkel 3 og sirkel 4?

  4. Hvilke andre refleksjoner gjør du deg når du ser på arket ditt?

 6. Diskuter i grupper eller i klassen:

  1. Hvordan påvirkes nærheten i relasjonene av hvor ofte man har kontakt?

  2. Hvordan påvirkes nærheten i relasjonen av om man har fysisk kontakt eller kun digital?

  3. Hvordan kan dere styrke eller utvide de sosiale nettverkene dere allerede har?

  4. Hva kan dere gjøre for å bygge nye sosiale nettverk?

Del 2. Tiltak for å styrke og utvide sosiale nettverk

Mange av brukerne i helse- og omsorgstjenesten har ikke så store nettverk, og for mennesker på institusjon kan det være utfordrende å holde kontakten med mennesker utenfor.

 1. Hvilke tiltak kan du som helsefagarbeider sette i verk for at brukerne på praksisstedet ditt kan styrke de sosiale nettverkene sine og kanskje etablere nye relasjoner?

 2. Lag en plan for hvordan tiltakene kan gjennomføres.

 3. Hvis mulig:

  1. gjennomfør tiltakene

  2. evaluer effekten av tiltakene

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 28.04.2021

Læringsressurser

Folkehelsearbeid