Hopp til innhold

Oppgave

Tiltak ved fremmedlegeme i luftveiene

Barn, eldre og svekkede er spesielt utsatt, men et fremmedlegeme kan også skade unge og friske. Fremmedlegeme i luftveiene kan være livstruende, derfor er det viktig å kjenne til og beherske tiltak som kan bidra til å redde liv.

En kvinne holder seg til halsen. En mann står bak  henne med hendene under brystet hennes og gjør Heimlichs manøver. Foto.

Heimlichs manøver

Individuelle oppgaver

  1. Det finnes ulike metoder for å få løs et fremmedlegeme i halsen. Finn ulike metoder, og beskriv dem.
  2. Beskriv hva små barn typisk kan sette i halsen.
  3. Beskriv ulike tiltak du mener kan være nyttig for å forebygge at barn setter noe i halsen.
  4. Finn ut om det er noen aldersgrupper hvor vi ikke benytter Heimlichs manøver.

Gruppeoppgaver

  1. Hvis en skal benytte seg av Heimlichs manøver, er det viktig å vite hvordan en skal gjøre det. I denne øvelsen skal du ikke gjøre det, men du skal peke og forklare hvordan du ville gjennomført Heimlichs manøver på medelev.
  2. Forklar en medelev om andre metoder enn Heimlichs manøver som kan benyttes hvis noen har satt et fremmedlegeme i luftveiene.


Sist faglig oppdatert 10.10.2020
Skrevet av Elisabeth Holst

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren