Hopp til innhold

Oppgave

Hva er emosjonell førstehjelp?

Flight-fright-freeze-respons er ulike reaksjoner du kan møte ved stressende situasjoner som for eksempel alvorlig ulykker eller sykdom. Når du er kjent med disse ulike reaksjonene, er det enklere å håndtere dem når du er midt i en alvorlig situasjon.

Ei ung jente i gul genser får trøst av to venninner. Den ene holder rundt henne, og den andre holder hånda på skulderen hennes. Foto.

Ei jente får trøst av venninner.

Individuelle oppgaver

 1. Hva betyr emosjonell førstehjelp?
 2. Finn ut hva flight-fright-freeze-respons er når det gjelder emosjonell førstehjelp.
 3. Lag et tankekart over ord/uttrykk som du mener er sentrale ved emosjonell førstehjelp.
 4. Hent ut seks ord/uttrykk fra tankekartet, og forklar hva du legger i ordet/uttrykket.
 5. Forklar begrepene:

  1. tillit
  2. empati
  3. sympati
  4. omsorg
  5. sorg
  6. anerkjennelse
  7. budskap
  8. etikk

Gruppeoppgaver

 1. Tenk på ulike situasjoner hvor en kan oppleve en flight-fright-freeze-respons, og diskuter hvordan en bør håndtere situasjonen.
 2. Sammenlign tankekartene deres. Reflekter og diskuter sammen rundt ordene og uttrykkene som er beskrevet. Hvorfor er dette sentralt i emosjonell førstehjelp?
Sist faglig oppdatert 10.10.2020
Skrevet av Elisabeth Holst

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren