Hopp til innhold

Oppgave

Førstehjelp ved brystsmerter

Vi må alltid ta smerter og ubehag i brystet på alvor. Det er derfor viktig at du er kjent med noen typiske tegn og symptomer, slik at du kan bidra til tidlig varsling og korrekte tiltak.

En mann holder hendene foran brystet. Foto.

Individuelle oppgaver

 1. Beskriv typiske symptomer og kliniske tegn ved et hjerteinfarkt.
 2. Finn ut hvilke viktige prinsipper som bør gjelde i behandling av en person med smerter i brystet.
 3. Forklar begrepene

  1. kliniske tegn
  2. symptomer
  3. akutt koronarsyndrom

Gruppeoppgave

 1. Lag et rollespill der dere tar utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen under, og vis hvordan dere vil håndtere denne hendelsen.

  Situasjonsbeskrivelse

  Dere er på skolen. På vei til i kantina i storefri møter dere en lærer som plutselig er blitt dårlig med sterke smerter i brystet, kaldsvette og kvalme.

 2. Evaluer gjennomføringen.

  1. Hva har dere lært?
  2. Hva fungerte bra?
  3. Var det noe som kunne vært gjort annerledes?

Sist faglig oppdatert 14.10.2020
Skrevet av Elisabeth Holst

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren