Hopp til innhold

Fagstoff

Tegn-til-tale

Tegn-til-tale er en kommunikasjonsmetode der vi i tillegg til tale bruker tegn med hendene. Tegn-til-tale er et supplement og ikke et alternativ til tale. Målet er å gi barn og unge et alternativ som gjør at de kan uttrykke seg, samtidig som vi ønsker å utvikle talespråket deres.
Ei lita jente klapper i hendene sammen med en voksen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jeg er meg

Når vi kommuniserer med hverandre, forteller vi hverandre hvem vi er, hva vi tenker på, hva vi mener om en sak, hvilke følelser vi har, eller hva som er viktig for oss. For oss mennesker er det viktig å bli hørt og forstått.

For noen barn og unge er det vanskelig å uttrykke sine innerste tanker og følelser. Ordet kommunikasjon betyr "å dele" eller "gjøre felles", og dersom noen ikke klarer å formidle det de vil, trenger de å ta i bruk flere uttrykksformer slik at kommunikasjonen blir mest mulig total. Her kommer kroppsspråk, mimikk, gester, berøring, blikk, skrift og tegn inn.

Kommunikasjonsmetode

Tegn-til-tale er en kommunikasjonsmetode som skal være til hjelp for barn og unge som av ulike grunner ikke har utviklet et tydelig talespråk. Det kan blant annet skyldes at de ikke har kommet så langt i utviklingen på grunn av medfødte eller ervervede skader.

Tegn-til-tale skal fremme og støtte kommunikasjon og språkutvikling. Talespråk og tegnspråk sammen utgjør tegn-til-tale. Det betyr at vi kommuniserer med tale sammen med kroppsspråk, mimikk og gester, og vi bruker tegn som gir mening til ordene vi bruker. Tegnene hentes fra tegnspråk.

Hvem bruker vi tegn-til-tale for?

Tegn-til-tale kan brukes for alle barn uansett alder eller funksjonsnivå. Det er viktig å presisere at for noen barn som har dypere utviklingshemminger, finnes det andre tilnærmingsmåter og hjelpemidler til bruk i samspill og kommunikasjonsutvikling. Det er en forutsetning at barna kan delvis fange opp tegnene og høre talen.

Selv om tegn-til-tale har vært brukt ved forsinket språkutvikling, er det i Norge i dag ikke uvanlig at det også brukes på barn med forventet utvikling. Blant annet har babytegn, som er en variant av tegn-til-tale, blitt svært populært. Tanken er at det skal gjøre det lettere for småbarn opp til rundt to år å kommunisere.

I enkelte barnehager er det nedfelt i årsplanen at de skal bruke tegn-til-tale som hjelp i kommunikasjon og som redskap for å stimulere språkutvikling.

Å bruke tegn-til-tale et flott hjelpemiddel også for barn som har et annet morsmål og skal lære seg norsk.

I tillegg viser det seg at barn starter tidligere med sin verbal kommunikasjonen når de har brukt tegn-til-tale. På samme måte som barn forstår flere ord enn de kan si, kan barn også forstå tegn før de kan bruke dem.

Utfordringer til deg

  1. Hva krever bruken av tegn-til-tale av deg som barne- og ungdomsarbeider?

  2. Hvorfor er det viktig at alle barn får uttrykke seg?

  3. Hvilke naturlige tegn og gester kan du?

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 29.09.2023

Læringsressurser

Ulike kommunikasjonsferdigheter