Hopp til innhold

Fagstoff

Manuelle sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak som utføres av mennesker, kalles manuelle sikkerhetstiltak.
Uniformert vekter med lommelykt står på gaten i en mørk by. Foto.

Sikringsgrupper

Sikkerhetstiltak som benyttes for å sikre verdier, deles inn i fire sikringsgrupper, hvor manuelle sikkerhetstiltak er en av gruppene.

En vekter som går vaktrunde på et område, kan benytte seg av tekniske hjelpemidler (teknisk sikring) som å skanne kontrollpunkter, men selve vaktrunden gjennomføres av et menneske – den er altså manuell.

Forebyggende effekt

Du vil som vekter sannsynligvis oppleve at arbeidsgiveren din er opptatt av at du er aktiv og synlig på objektet hvor du jobber. Det er det gode grunner til. Synlige og aktive vektere er et forebyggende tiltak som virker betryggende på publikum.

Det kan virke mer beroligende å vite at det finnes en vekter i nærheten, enn å vite at området er kameraovervåket. Du gjør en viktig jobb ved å være aktivt til stede.

Adgangskontroll

Den manuelle sikringen er likevel mer enn bare vaktrunder. Adgangskontroll hvor vekteren sjekker ID og kontrollerer bager/vesker, er en form for manuell sikring. En vekter som tar hånd om pengetransport, og vakten i resepsjonen som registrerer besøkende, utfører også manuelle sikkerhetstiltak.

Sikre verdier

Manuelle sikkerhetstiltak er med andre ord jobben mennesker utfører for å sikre verdier. I den relaterte artikkelen nedenfor kan du lese mer om vakttjenestene som hører inn under manuelt sikkerhetsarbeid.Relatert innhold

Med manuelle sikringstiltak tenker vi på bevoktningen av områder, anlegg og bygninger. Det er mennesker som står for dette vaktholdet.

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 13.05.2024

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak