Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Risikoanalyse for din praksisplass

I denne oppgaven skal du gjennomføre en enkel risikoanalyse for praksisplassen din.
Tabell som viser sammenhengen mellom konsekvens og sannsynlighet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Risikoformelen

sannsynlighet×konsekvens=risiko

Når du gjennomfører en risikoanalyse, vil det si at du vurderer sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser for å komme fram til et risikotall.

Når du skal gjennomføre en risikoanalyse for din praksisbedrift, må du se nærmere på hva som er spesielt for bedriften, og hvilke trusler akkurat denne bedriften må tenke på.

Tenk over

Beskrivelse av geografisk plassering, størrelse på plassen og byggemateriale har betydning for risikovurderingen. Hvorfor tror du dette er viktige faktorer i risikovurderingen?

Oppgave

 1. Identifiser mulige trusler for praksisplassen din. Du bør ha med minst en trussel fra hver av de følgende kategoriene:

 • mennesker

 • miljø

 • omdømme

 • materielle verdier

 1. Gi hver enkelt trussel en verdi mellom 1 og 3 for både sannsynlighet og for konsekvens.

 2. Bruk risikoformelen for å beregne risikotallet. Plasser deretter risikotallet i en matrise, du kan gjerne bruke illustrasjonsbildet som mal.

 3. Presenter funnene dine. Begrunn valget av trusler, og forklar hvordan du kom fram til risikotallet.

 4. Foreslå tiltak som kan bidra til å minimere risikoen for de ulike truslene.

Tips – faktorer du kan se nærmere på
 • nødutganger

 • verneutstyr

 • håndtering av personopplysninger

 • plassering / tilgang til verdier

 • system for avfall og resirkulering

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 25.05.2022

Læringsressurser

Risikoanalyse