Hopp til innhold

Fagstoff

Arrangementssikkerhet

I forbindelse med arrangementer er det viktig at sikkerheten ivaretas på en god måte. Mange arrangører velger å leie inn et vaktselskap når de skal ha et event, og flere vaktselskap spesialiserer seg på arrangementssikkerhet. Hva er det spesielt viktig å tenke på ved arrangementer?
Folkemengde sett ovenfra, fra Oslo Pride Parade 2019. Mange regnbueflagg, plakater og effekter ses i folkemengden. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ulike typer arrangement

Det er mye som kan kalles et arrangement. Mange forbinder ordet kanskje først og fremst med konserter og festivaler, eller kanskje med sportsbegivenheter. Konferanser og messer er også arrangementer hvor det samles folk, og hvor det kan være utfordrende å holde oversikt.

Arrangøren har ansvaret for at sikkerheten ivaretas, og de fleste arrangører velger å sette ut jobben til et profesjonelt vaktselskap.

Hvordan ivareta sikkerheten?

Vaktselskapet vil gjennomføre en risikoanalyse, hvor faktorer som typen arrangement, antall deltakere og typen objekt/område spiller inn. Hvordan er tilgangen til området? Hvordan er det med nødutganger? Må området avgrenses, slik at vi må sperre av enkelte punkt? Hvordan er mulighetene for å gi førstehjelp? Hvor finnes tilgjengelig brannslukkingsutstyr?

Adgangskontroll

På de fleste innendørs arrangementer vil adgangskontroll være viktig. Det er viktig at vi har oversikt over hvor mange gjester som befinner seg på området – både med tanke på kapasiteten på området og av brann- og evakueringshensyn.

Evakuering

Det skal være en plan for evakuering. Nødutganger skal være tydelig merket og ikke sperret eller låst. I tillegg bør det være et samlingspunkt utenfor området.

Vekterne kontakter og bistår nødetatene hvis det er aktuelt. En viktig del, kanskje også den vanskeligste delen, av jobben ved evakuering er faktisk å bevare roen og forsøke å hindre og dempe tilløp til panikk.

Førstehjelp

Vaktselskapet skal ha tilgang til førstehjelpsutstyr – enten det som er tilgjengelig på området, eller innleid/kjøpt utstyr. Både førstehjelpsskrin og hjertestarter bør være tilgjengelig.

Generell ro og orden

Et arrangement skal ideelt sett forløpe uten dramatiske hendelser. Med uniformerte, synlige vektere som det er lett for publikum å komme i kontakt med, er mye av sikkerhetsarbeidet gjort. Som vektere på et arrangement bør vi være tilgjengelige, høflige og hjelpsomme. Slik får vi enklest oversikt og kan bidra til å forebygge uønskede hendelser.

Generell ro og orden kan innebære ulike ting i ulike situasjoner. Under koronapandemien fikk dørvakter og vektere nye oppgaver. Flere vaktselskap fikk i oppdrag å stille med køvakter og å sørge for at gjester holdt tilstrekkelig avstand på arrangementer. I denne perioden fikk vi også flere nye hensyn vi måtte ta. I tillegg til forsterkede smitteverntiltak fikk vi nye former for arrangementer. Arrangementer som digitale messer og drive-in-konserter ga nye sikkerhetsmessige utfordringer.

Eksempel: Oslo Pride

Oslo Pride er en stor årlig festival, men under koronapandemien måtte arrangørene tenke helt nytt. Samtidig som de ønsket å ta vare på festivalens ånd, måtte de sørge for å gjennomføre den på sikrest mulig måte. I denne podkasten forteller arrangøren om hvordan de mestret å gjennomføre en heldigital Oslo Pride.

Mann med briller holder et ark med teksten "Serviceyrkene". Fargerike smilefjes omringer hodet til mannen.
Serviceyrkene

Digital Pride

Podkasten Digital Pride handler om hvordan det tradisjonelle Pride-opptoget ble gjennomført som et digitalt arrangement i 2020. Dette var første gangen organisasjonskomiteen lagde et stort digitalt ar...

0:00
-0:00
CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 05.02.2021

Læringsressurser

Arrangementssikkerhet