Hopp til innhold

Fagstoff

Klimaendringer: Hva skjer? Hva gjør vi?

Menneskeskapte klimaendringer fører til mer ekstremvær og flom, tørke og skogbrann. Havis og innlandsis smelter. Havet blir surere og nedbørsmønstre endres. Hvilke konsekvenser får dette for dyr og mennesker?
Bebyggelse med skogbrann i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konsekvenser av klimaendringer

Helsa di blir påvirket

Zikamygg. Foto.
 • Hetebølger og skogbranner tar liv.
 • Sykdommer som spres via vann, får gode vilkår med økende nedbør og flom.
 • Sykdomsorganismer som mygg som sprer malaria og zikavirus, finner nye leveområder når flere områder får høyere middeltemperatur.
 • Underernæring som følge av nedgang i matproduksjon forårsaket av for eksempel tørke eller flom.

Relatert innhold

Planter og dyr blir utryddet

Dyr og planter har til alle tider blitt utryddet. Nå skjer klimaendringene så raskt at mange flere arter ikke rekker å tilpasse seg nye miljøforhold. I tillegg blir økosystemer i verden utsatt for et stort press fra menneskelig aktivitet som hogst og utvinning av mineraler.

Kjempeskilpadde hviler på et korallrev ved øya Sipadan. Foto.
 • Planter og dyr som ikke finner nye leveområder, dør ut.
 • Dyr endrer måten de lever på (trekkfugler kommer tidligere tilbake).
 • Når planter og dyr forflytter seg, kommer de inn i økosystemer der de tidligere ikke forekom naturlig. Dette påvirker balansen i økosystemet og kan presse ut arter som var der i utgangpunktet.
 • Forsuring av havet gjør at korallrev brytes ned.

Relatert innhold

Levekår

 • Redusert økonomisk vekst.
 • Høyere matvarepriser fordi det produseres mindre mat enn det som etterspørres.
 • Skader på hus og eiendom som følge av flom, ekstremvær og skogbrann.
 • Områder nær havet blir ubeboelige med økende havnivå.

Tiltak for å begrense klimaendringer

På kort sikt kan man forsøke å tilpasse seg de endringene som oppstår, men etter hvert vil man nå et nivå der det ikke lenger vil være mulig å gjøre flere tilpasninger. Vi kommer ikke utenom å redusere utslippene av klimagasser.

Jente spiser kreps. Foto.

FNs klimapanel mener at følgende tiltak er viktige:

Du og jeg må få et lavere og endret forbruk. Vi kan

 • kjøre mindre, sykle mer
 • kjøpe og kaste mindre mat
 • bygge og bo i energieffektive hus
 • spise mindre kjøtt
 • gjenvinne mer

Det internasjonale samfunnet må

 • investere i prosjekter for fornybar energi
 • bytte fra fossil til fornybar energi i strømproduksjonen
 • utvikle løsninger som fjerner CO2 fra atmosfæren (såkalt CO2-rensing)
 • samarbeide om klimaavtaler og følge opp disse.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 13.02.2019

Læringsressurser

Trusselbilde